Helga Arntzens Curriculum Vitae

Helga Arntzens CV

Grunnlegger av Aktive Fredsreiser
Grunnlegger av Hvite busser til Auschwitz

Grunnlegger av Landeskogen Peace Center

Født 1.11.42 i Heidelberg
Bosatt i Heidelberg fra 1942-1948 og 1953-1965 (inklusive en del flytting Weinheim, Frankfurt, Schriesheim)
Bosatt i østsonen i Berlin 1948-1953
Gift 1962
Flyttet til Norge i 1965
Bosatt i Moss, Dikemark, Florø, Hasvik, Nittedal, Laudal, Risør
Skilt 1977
Mor til tre barn
Bestemor til åtte
Oldemor til to.

Utdanning

* 1948-1956 Grunnskole i Berlin, Schriesheim, Weinheim, Heidelberg - 8 år
* 1957-1960 Yrkesskole i forbindelse med læretid og avsluttende handelsbrev - 3 år (innløst i norsk handelsbrev i 1980)
* 1961 Hurtigkurs som hjelpepleier
* 1989 Privatisteksamen på Drotningborg handelskole
* 2006 Fullført studie om Holocaust og menneskeverd i historisk og aktuelt perspektiv ved Høyskolen i Vestfold (30 studiepoeng)

Yrkeserfaring

* 1957-1960 Lærling i Schnellpressenfabrik AG Heidelberg som "Industriekaufmann" med handelsbrev (innløst i norsk handelsbrev i 1980)
*1960-1961 Kontorassistent i Schnellpressenfabrik AG Heidelberg
* 1961-1962 Kontorassistent i farens bedrift
* 1961 Hjelpepleier i Heidelberg og i Moss i Norge
* 1962-1965 Kontorassistent i Schnellpressenfabrik AG Heidelberg
* 1970-1976 Kontorsøster i distriktslegepraksis og privat praksis
* 1977 Industriarbeider på akkord ved Elektrisk Bureau i Risør
* 1977-1978 Kontorassistent på skolekontoret i Risør (vikariat)
* 1980-1984 Kontorassistent i Risør Yrkesskole i 1/3 stilling
* 1981-1985 Kontorassistent på kulturkontoret i Risør i ½ stilling
*1980-1985 Deltid som rengjøringsassistent på Elektrisk Bureau og Risør Yrkesskole
* 9 år Oversettelse av handelskorrespondanse norsk/tysk
* 1982-1994 Selvstendig næringsdrivende i Risør
* 1985-1987 Vertinne på havrestauranten Stangholmen i sommermånedene
* 1992- 1998 Startet Hvite busser til Auschwitz. Ansatt som daglig leder fra 1994
* 1998- Startet Aktive Fredsreiser
* 2010- Startet Landeskogen Peace Center

Tillitsverv og styredeltakelse

* Ungdommens Røde Kors avdeling Risør, utenlandskontakt
* Startet Fremtiden i våre henders lokallag, leder av lokallaget i Risør
* Startet Amnesty International avdeling Risør, leder
* Startet Redd Barna avdeling Risør, leder
* Foreningen Norden avdeling Risør, utenlandskontakt
* Aust-Agder Husmorforbund, utenlandskontakt
* Risør Husmorlag, utenlandskontakt
* Startet Ressursgruppa mot rusmisbruk i Risør, leder
* Startet Sutukobas Venner 1982, styreleder/styremedlem siden da
* Styreleder i Hvite busser til Auschwitz fra 1992, daglig leder fra 1994-1998
* Styreleder i Aktive Fredsreiser 1998–2008
* Styreleder i Landeskogen Peace Center 2012 ->
* Styremedlem i "Förderverein Gedenkstätte Berliner Mauer".

Priser

Risør Rotary Klubb 7. juni 1993:
For uegennyttig innsats for Sutukoba, Amnesty International og Hvite busser til Auschwitz

Lions Club Risør Melvin Jones Fellow pris 1993:
For uegennyttig innsats for Sutukoba, Amnesty International og Hvite busser til Auschwitz

Fritt Ords Honnørpris 16. september 1994
Hedersbevisningen fra Foreningen for politiske fanger 1940-45 i 1997

Zonta-prisen i 1997
Æresbevisning fra Vest-Agder Krigsinvalideforening 2002

Kongens Fortjenestemedalje i gull i 2006

Topp 10
Helga fikk prisen Topp 10 i 2007. Målsettingen med Top10 er å sette fokus på den kompetanse og det engasjement som finnes hos internasjonale kvinner og menn, og å få fram gode rollemodeller.

Forbundsrepublikken Tysklands fortjenstorden (Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland) 2011

Risør kommunes ærespris 2012

Reitangruppens verdipris Årets Ladejarl
11.09.2012