Etterkommere som forteller historien

Bauck, Sverre

Sverre BauckSverre Bauck forteller historien til sin far, Erling Bauck. Erling ble som 18-åring arrestert for å holdt tilbake informasjon om motstandsfolk. Fra mai 1942 til krigens slutt satt Erling i fangenskap. Først på Møllergata 19, så Grini før det bar videre til Sachsenhausen, Lublin, Auschwitz og Mauthausen. Han overlevde med knappest mulig margin.

Erling Bauck har gitt ut to bøker om sine fangeopphold.

Les mer om Erling Bauck

Berge, Ole Odd

Ole Odd BergeOle Odd Berge er født i 1943 og er sønn av Erling Odd Berge som ble drept i tysk fangenskap. Han har vært leder for Natzweilergruppen i 19 år. I den perioden arrangerte han, og var reiseleder for, 7 medlemsturer til forskjellige konsentrasjonsleirer hvor det har vært internert norske Nacht und Nebel (NN) fanger. Han har vært norsk representant ved flere anledninger i CID (Den internasjonale Dachaukomité) og i CIN (Den internasjonale Natzweilerkomité). Han har også i to år vært ansatt i Stiftelsen Arkivet i Kristiansand.

Les Biografi Erling Odd Berge

Bjorvatn, Bjarne

Bjarne BjorvatnBjarne Bjorvatn er pensjonert medisinprofessor, født i Birkenes i desember 1936. Han var bare 3 1/2 år da krigen brøt ut, men han har likevel mange minner fra denne tiden.
Med broren Kjell (hovedforfatter) og øvrige søsken som medforfattere er familiens opplevelser under krigen samlet i boka "Men månen kan de ikke blende". 
Der forteller de om dagliglivet på Birkeland i årene 1940-45, om hvordan faren, læreren Aslak Bjorvatn, ble arrestert og kom i langvarig tysk fangenskap i Sachsenhausen, og om hvordan mor Aase og de 5 små barna måtte flytte til en gammel heiegård da hjemmet deres ble rekviret til militær sykestue.

Bjorvatn, Kjell

Kjell BjorvatnKjell Bjorvatn er tannlege og professor fra Universitetet i Bergen. Han er født i 1933 og vokste opp i en familie med fem barn på Birkeland i Birkenes kommune i Aust Agder. Kort tid etter farens arrestasjon ble familiens hus på Birkeland rekvirert til bruk for tyske offiserer. Familien fikk få dager til å komme seg ut, og finne alternativ bolig. Et hus som sto tomt i utkanten av bygda ble redningen. 
Han forteller om dagliglivet på Birkeland i årene 1940-45, om hvordan faren, læreren Aslak Bjorvatn, ble arrestert og kom i langvarig tysk fangenskap i Sachsenhausen.


Les om Kjell Bjorvatn

Brattli, Johannes

Johannes BrattliFødt 05.04.56. Han vokste opp i Notodden hvor faren hans - Arne Brattli - var leder av kriminalavdelingen ved Notodden politistasjon.
Johannes er 2. generasjon tidsvitne og han formidler sin avdøde fars historie videre. Han disponerer et unikt materiale med informasjon og notater fra sin fars tid som konsentrasjons-leirfange på Grini og senere i de fryktede leirene Sachsenhausen, Majdanek, DAW, Auschwitz, Mauthausen/Melk og Neuengamme.
Johannes har hele tiden bodd i familiens generasjonsbolig, og han har sett på nært hold hva krigens ettervirkninger kan føre til av lidelse og problemer. I likhet med sin far er også Johannes sterkt opptatt av å peke på fredsskapende prosesser på ulike plan - fra hverdagen i skolegården til internasjonal politikk.

Historien til Arne Brattli

Claes, Dag Harald

Dag Harald Claes forteller historien om faren Øivind Hansen som etter krigsutbruddet ble med i organisasjonen Fri Fagbevegelse hvor han distribuerte illegale aviser.
«Melkestreiken» i 1941 førte til at LOs organisasjonsapparat ble overtatt av NS, og en kommissarisk leder innsatt. 122 medarbeidere fra avisen ble arrestert. 19 mistet livet. En av de arresterte var Øivind Hansen.

Les historien til Øivind Hansen her: Tidsvitne Øivind Hansen

 

 

Dahlin, Erik

Erik DahlinHan er 2. generasjons tidsvitne, og han formidler sin fars historie. Faren - Finn Dahlin satt sammen med flere andre norske politifolk i konsentrasjonsleiren Stutthof. Faren var politimester i Leikanger og ble arrestert den 16. august 1943. Erik Dahlin har skrevet en bok, basert på farens dagbokopptegnelser. Tittelen er "De trodde på en ny dag."

Kuran, Peter

Peter KuranPeter Jan Henrik Henskjold Kuran forteller den utrolige historien til sin far Richard Eugenius Kuran (f. 1924 – d. 2016) som satt i tysk fangenskap under krigen.
Peter er utdannet sykepleier og pedagog. Han har jobbet med ungdom og rusavhengige i mange år, og har vært aktiv i politikk og foreningsliv.

Historien til Richard Kuran

Hercz, Robert

Robert Hercz forteller historien om sin far (Imre Hercz), som 15 år gammel ble deportert i 1944 sammen med de andre ungarske jødene. Da de kom frem Auschwitz, ble de i stilt i kø. Ved enden av perrongen satt Josef Mengele bak et skrivebord. Roberts farmor ble sendt til venstre sammen med andre kvinner, barn og eldre, og ble drept i gasskammeret samme dag. Roberts far forstod tysk. Han løy på alderen og sa at han var 18 år gammel. Dermed ble han sendt til høyre sammen med faren og hans to eldre brødre. Syk og skadet ble han ble senere befridd fra Dachau, og kom noen år senere til Norge som «statsløs tuberkuløs flyktning», såkalt «minusflyktning». Han studerte og ble lege. Kort tid før sin død i 2011 ble han hedret med Kongens fortjenestemedalje for sin samfunnsinnsats.

Holm, Ingar

Ingar HolmIngar er sønn av Thor Holm som ble arrestert i 1943 og satt i Buchenwald, Sennheim og Neuengamme før han ble reddet av de Hvite Bussene. Etter farens død fant Ingar en hans dagbok fra fangenskapet.

Dagboken til Thor Holm

Kvamme, Julie

Julie KvammeJulie Kvamme er datter av Elling Kvamme som var student ved UiO. Han var midt i en eksamen da han sammen med rundt 1200 andre studenter ble arrestert for motstand mot okkupantene, og sendt til konsentrasjonsleiren Buchenwald i Tyskland.

Les historien til Elling Kvamme

Langberg, Marius

Marius LangbergMarius (10.12.1934) er født og oppvokst på Stange i Hedmark.
Som 5-åring opplevde han i april 1940 tyskernes invasjon i Norge. Han gjemte seg i kjelleren sammen med familien da nazistene passerte på vei mot Trondheim.
Langberg kan formidle mye om det å vokse opp i Stange under krigen, hvor han erfarte at ikke alle tyskere var onde og ikke alle nordmenn var gode.
Langberg er utdannet både som pølsemaker og lærer. Han har vært kultursjef i Stange, og han har arbeidet som lærer, rådgiver og rektor. Han har vært aktiv i barne - og ungdomsarbeid, herunder som fotballtrener, i mange år.
Grunnen til Langbergs sterke engasjement som tidsvitne for Aktive Fredsreiser er at han ser viktigheten av å bringe historiene til dem som representerer framtida. Det er om å gjøre å skape gode holdninger, empati og ansvarsfølelse. Det hjelper ikke med karakterboka full av seksere hvis man ikke har empati og omsorg for sine medmennesker.

Lieth, Petter

Petter LiethPetter Lieth er født og oppvokst i Nederland med nederlandsk far og norsk mor. Han flyttet til Norge som 19-åring og bor i Tønsberg med kone og tre barn.

Petter er 2. generasjons tidsvitne. Hans far, som er nederlandsk, ble født og vokste opp i kolonien Indonesia. Da japanerne invaderte Indonesia ble faren satt i konsentrasjonsleir, 11 år gammel og uten familie. Han satt der fra 1942 til 1945. Faren bor nå i Nederland og er 84 år. Opplevelsene fra konsentrasjonsleiren preget hele familien og førte blant annet til at Petters foreldre ble skilt og moren flyttet tilbake til Norge.

På temakvelden forteller Petter om farens skjebne, men også japanernes herjinger i Kina som startet allerede i 1931. Dette er en ukjent historie for de aller fleste i Norge, også de eldre, og Petter brenner for å fortelle denne historien videre. Han interesserer seg for 2. verdenskrig, og i foredraget sammenlikner han aktørene og forholdene i Asia og Europa.

Lømo-Hansen, Else Margrethe (†)

Else Lømo-HansenFødt 29.08.1929 i Oslo. Hun vokste opp på Skjetten i Skedsmo kommune. Hun er 2. generasjons tidsvitne og representerer sin far: Johannes Johannessen, født 08.06.1894. Han ble arrestert 02.06.1942 og var på Bredtveit til 29.08.1942 og kom til Grini med fangenr. 4357. Sendt til Sachsenhausen 18.04.1943 og fikk der fangenr. 64575. Han satt der til freden og ble reddet av De hvite bussene.
Arrestasjonsbakgrunn: Motstand tyskforordning.

Nekrolog Else Margrethe Lømo-Hansen

Historien til Johannes Johannesen (pdf)
Kvittering pakker (pdf)
Besøkstillatelse (pdf)

Lømo-Hansen, Finn († 14.02.17)

Finn Lømo-HansenFødt 23.08.1924. Han vokste opp i Lillestrøm. Han er 2. generasjons tidsvitne og representerer sin far: Carl Johannes Hansen, født 19.01.1893. Han ble arrestert 26.02.1943 i en stor aksjon på Nedre Romerike og kom til Grini med fangenr. 6627. Han satt på Grini til freden 08.05.1945.
Arrestasjonsgrunn: Pengehjelp.
Finn var speider fra 1936 og medlem av Lillestrøm Røde Kors Hjelpekorps fra 1939. Varmed i Hjemmestyrkene og Sivilforsvarets Sanitet fra 1941, og han tjenestegjorde i Hjemmestyrkene og i vakttjeneste i 1945 som sersjant. Han er tildelt deltagermedaljen.

Les historien til Nekrolog Finn Lømo-Hansen

Løvseth, Øystein

Øystein LøvsethØystein Løvseths jødiske morfar Kurt Blumenau døde i 1945 etter å sittet innesperret i norske leire fra høsten 1942.
På våre tematimer forteller han om livet i Tyskland gjennom det 20. århundre frem til familien flyktet til Norge i 1938 etter Krystallnatten da jødiske synagoger, forretninger og hjem ble ødelagt av nazistene. Men krigen fulgte snart etter…
Løvseth trekker også trådene til dagens situasjon i Norge og andre land.

Nachtstern, Sidsel

Sidsel NachtsternSidsel Nachtstern forteller den utrolige historien om sin far, Moritz Nachtstern, som mot alle odds overlevde Auschwitz og som deltok i falskmyntnerprogrammet i Sachsenhausen.

Les historien til Moritz Nachstern

 

Skuland, Ruth

Ruth SkulandRuth Skuland forteller historien om sin far Torbjørn Skuland som var med i motstandsbevegelsen ”Laudalgruppen” på Sørlandet. Han ble arrestert lille julaften 1942.

I juni 1943 ble han sendt til konsentrasjonsleiren Sachsenhausen med fangeskipet Monte Rosa. Her satt han i nesten to år før han ble hentet hjem av de Hvite Bussene.

Her kan du lese historien til Torbjørn Skuland


Thorsen, Frank

Frank ThorsenFrank Thorsen er 2. generasjon tidsvitne. Som sønn av en krigsseiler har han sett viktigheten av å ta vare på også denne delen av krigshistorien. Hjemme på Laget, utenfor Risør, bor han i maritime omgivelser, bokstavelig talt både utendørs og innendørs. I et av rommene har han laget til en egen utstilling som viser farens skip og konvoiruter under krigen.

Les historien til Frank Thorsen

Tornaas, Knut

Bernt Knut TornaasTornaas ble født på Røde Kors klinikken i Oslo 26.5.1943. Under krigen flyttet han med mor og storesøster fra Oslo til Frogner i Sørum kommune der hans bestefar var lærer. Faren Knut Karstein som var NN fange i Natzweiler og Dachau. Faren døde i Dachau 28.2.1945.

Les historien Knut Tornaas

Aaserud, Svein

Svein AaserudHans far, Sverre Aaserud, f.1.8.1922, satt først på Grini før han ble sendt til Sachsenhausen i 1943. Han ble hentet med hvite busser i 1945. Var innom Neuengamme og Frøslev, deretter sykeopphold i Sverige, før han kom hjem til Norge.

Les historien til Sverre Aaserud