Kontakt oss

Aktive Fredsreiser
Fredshuset,
Kranvn 4B,
4950 Risør

tlf 371 53 900
mob 95 23 81 99

Send epost til ossBelzec

Beliggenhet: Polen
Etablert:
1 november 1941
Avviklet:
1942
Antatt antall ofre:
500-600.000 hovedsakelig jøder

Betegnelse: Dødsleir/Utryddelsesleir
Ligger ved jernbanelinje fra Lublin til Lvov i det østlige Polen og ble opprettet 1. november 1941. Det var opprinnelig en leir for jødiske tvangsarbeidere som skulle bygge festningsanlegg og pansergrøfter ved grensen mellom den tyskokkuperte delen av Polen, og den sovjetiskokkuperte delen. Allerede i mars 1942 ble leiren ombygd til en dødsleir.
Til dette arbeidet benyttet man først polsk arbeidskraft, og senere hentet man inn jøder fra gettoer i nærheten.
Oppsynet med arbeidet, og ansvarlig for de senere drapene i leiren var 20 - 30 tyskere som bl.a. hadde tatt del i eutanasiprogrammet.

Ungarnsk kvinneSigøynere iBelsecFanger i BelsecKomandantens hus

Jobben som fangevoktere ble besørget av ukrainske og russiske krigsfanger som meldte seg frivillig til denne oppgaven.

I slutten av februar 1942 var det oppført tre gasskamre i leiren. Man brukte gassen - karbon monoxide - som ble pumpet inn fra 250 hk dieselmaskiner som sto utenfor. Senere gikk man over til å bruke Zyklon-B. Det egentlige navnet er blåsyre.

Etter en "prøveperiode" hvor ofrene var jødiske bygningsarbeidere og jøder fra Lubycza Krolewska, begynte man 17. mars 1942 deportasjonen av jøder fra Lublin til Belzec, og de systematiske mordene ble igangsatt. De fire første ukene ble 80.000 jøder myrdet i Belzek, 30.000 fra gettoen i Lublin, 15.000 fra Lvov og 35.000 fra gettoer i Øst-Galijca og Lublindistriktet.

Transportene foregikk med jernbanen, og etter å ha blitt fratatt alt av penger og verdigjenstander ble de sendt rett i gasskamrene.

Etter denne fire-ukersperioden, var det opphold på ca 1 mnd. I juni måned ble det bygget nye og større gasskamre, som hadde en kapasitet tilsvarende en togtransport med 12 - 15 godsvogner - 1.000 - 1.200 personer. Dermed kunne hele denne transporten gasses i én omgang.
Fra juli til oktober 1942 ble ca 130.000 jøder fra Krakow-distriktet sendt til Belzec - 225.000 fra Lvov, og fra byen Tarnow blir det sendt 13.500 jøder (Disse utgjorde 55% av byens befolkning). I tillegg til jøder fra Tsjekkia, Tyskland og Østerrike, som tidligere var "plassert" i gettoer i Polen. Man antok tidligere at ca. 600.000 mennesker ble myrdet i Belzec. Men i 2002 gjennomførte et team fra universitetet i Torun kartlegging av nye massegraver og utgravinger i Belzec, og man regner nå med at mer enn en million jøder kan ha blitt drept i denne leiren.

I 1942 ble leiren avviklet fordi da var så godt som alle jøder i Generalguvernementet drept. Fra desember 1942 og et godt stykke framover neste vår, ble massegravene åpnet og likene brent, før leiren ble revet.
For å skjule alle spor etter mordene, begynte man å plante trær, og det ble også anlagt en bondegård.
Til dette arbeidet ble det brukt jødiske fanger, som etter at jobben var ferdig ble sendt videre til konsentrasjonsleiren Sobibor, og myrdet der.