Kontakt oss

Aktive Fredsreiser
Fredshuset,
Kranvn 4B,
4950 Risør

tlf 371 53 900
mob 95 23 81 99

Send epost til ossBrauweiler

Lå ved Köln og var opprinnelig definert som provisorisk leir, men departementet uttalte ganske snart at man planla en større konsentrasjon i mer permanente leire der fangene skulle settes til produktivt arbeid.