Kontakt oss

Aktive Fredsreiser
Fredshuset,
Kranvn 4B,
4950 Risør

tlf 371 53 900
mob 95 23 81 99

Send epost til ossChelmno

Beliggenhet: Like ved Lodz, Polen
Etablert:
7. desember 1941
Frigjort:
Ukjent
Antatt antall ofre:
150-300.000, stort sett bare jøder.

Betegnelse: Dødsleir/utryddelsesleir
Ligger i Polen like ved byen Lodz og det var den første dødsleiren som ble bygget i det tyskokkuperte Polen.
Leiren ble tatt i bruk som utryddelsesleir 8 desember 1941. Den første gruppen var det naziregimet betegnet for "uproduktive" jøder. Disse ble hentet fra 38 gettoer i den vestlige delen av Polen. Da hadde man hentet inn mobile gasskamre, og man startet med en systematisk utrydding. Til de første massedrapene ble det brukt to, til tider tre gassvogner. Her ble fangene plassert og mens man kjørte ble eksosen sluppet inn i et spesielt rørsystem. Karbon-monoxiden tok livet av fangene. De første ofrene for denne metoden inkluderte bl.a. 5.007 østerrikske sigøynere som hadde blitt deportert fra Tyskland til Lodz. Dette var i begynnelsen av 1942.
De som foresto disse massedrapene var SS-personell som tidligere hadde vært med i det såkalte eutanasiprogrammet.

Ankomst til ChelmoNoen fanger i ChelmoChelmno etter frigjøringen

Etter hvert som leiren ble bygget ut ankom store deportasjoner av jøder fra Belgia, Frankrike, Luxembourg, Nederland, Tsjekkoslovakia, Tyskland og Østerrike. I tillegg kom barna fra Lidice, den lille landsbyen som naziregimet jevnet med jorden noen kilometer utenfor Praha.
I Chelmno ble det også drept tuberkuløse polakker, sigøynere og russiske krigsfanger.

Jødiske fanger ble brukt til å fjerne likene fra gassvognene, og fikk på den måten utsatt sin egen dødsdom. Likene ble kastet i store massegraver i en nærliggende skog.

I mars 1943 ble leiren avviklet, og når man gjør opp status viser det seg at minst 145.000 mennesker ble tatt av dage her.
For å skjule sporene etter uhyrlighetene ble bygningene sprengt, og jødene som hadde utført dette arbeidet ble skutt. Sommeren samme år ble massegravene fjernet og likene brent.
Året etter - i april 1944 gjenopptak man gassingen i Chelmno, og ofrene kom også denne gang fra gettoen i Lodz. Nå var det 7.176 mennesker som ble tatt av dage.
Gjennom senere års forskning regner polske historikere at mer enn 300.000 mennesker mistet livet i Chelmno.