Kontakt oss

Aktive Fredsreiser
Fredshuset,
Kranvn 4B,
4950 Risør

tlf 371 53 900
mob 95 23 81 99

Send epost til ossFerramonti di Tarsia i Calabria

Den italienske regjeringen begynner å arrestere utenlandske og italienske jøder, og internerer de fleste av dem i denne leiren.
Den er den største av i alt 15 interneringsleire. Fra juni 1940 til august 1943 var det 3.682 utenlandske og 141 italienske jøder internert i Ferramonti de Tarsia.
Forholdene i denne leiren var ikke på langt nær så harde som i leirene i Tyskland, og de innsatte kunne ta imot pakker og de kunne besøke syke slektninger. Det var heller ikke noen av dem som ble deportert til Tyskland eller til dødsleirene i Polen.