Kontakt oss

Aktive Fredsreiser
Fredshuset,
Kranvn 4B,
4950 Risør

tlf 371 53 900
mob 95 23 81 99

Send epost til ossGrini

Grini fangeleir

Grini ligger på Ila i Østre Bærum, sørvest for Oslo. Det var opprinnelig tenkt som kvinnefengsel, men ble fra 1940 tatt i bruk som interneringsleir for norske offiserer og senere krigsfangeleir av okkupasjonsmakten i Norge under andre verdenskrig. Grini fangeleir ble den største fangeleiren i Norge.

Historikk

Fengslet hadde tre bygninger, kalt «Hovedbygget», «Sydblokka» og «Annekset».Hovedbygningen var opprinnelig planlagt som kvinnefengsel. Det ble bygget i tiden 1937-39, og var klar til å tas i bruk da Norge ble invadert 9. april 1940. Bygningen ble benyttet til å innlosjere evakuerte fra Oslo de første aprildagene.

Etter hvert som tyskerne overtok landet, ble bygningen benyttet til å huse norske krigsfanger. Deretter stod bygningen ubenyttet frem til 1941 da tyskerne opprettet GRINI FANGELEIR - den første konsentrasjonsleir i Norge.Hovedbygningen ble etter hvert supplert med over 30 brakker. Fangene ble stuet inn over alt. I rommene (cellene) var det tre køyer i høyden ved hver langvegg, d.v.s. seks personer i hver celle. I brakkene var det like tettpakket. På det meste var det over 5.000 personer innsatt samtidig - både kvinner og menn. I alt hadde ca. 20.000 personer et kortere eller lengre opphold på Grini under krigen. Blant mange kan nevnes de senere statsministere Gerhardsen og Bratteli, idrettsmannen Birger Ruud og professor Francis Bull.
Flere av fangene ble deportert til fengsler og konsentrasjonsleirer i Tyskland og de okkuperte områdene.

Kapellet på Ila er meget spesielt. Det ble utsmykket av en russisk fange ved navn Zaitzow i perioden 1947 til 1948.

Fallskjermen på Grini, ved siden av Akershus den mest kjente «dødscelle» i tyske fengsler og leire i Norge: en stor sal i hovedbygningen på Grini, som da den ble utstyrt med køyer i 4—5 etasjer kunne romme 76 mann. Fra november 1942 til september -44, da salen ble overtatt av kvinneavdelingen, var de som satt på Fallskjermen, folk som enten hadde fått dødsdom eller som kunne vente å få. I alt 56 mann tilbrakte sin siste tid der.

Fra 1945 til ble fengselet brukt til soning for landssvikdømte. Det skiftet da navn til «Ilebu», og i dag er fengselet kjent som Ila fengsel, forvarings- og sikringsanstalt.

Kilder:
Wikipedia
Ila fengsel