Kontakt oss

Aktive Fredsreiser
Fredshuset,
Kranvn 4B,
4950 Risør

tlf 371 53 900
mob 95 23 81 99

Send epost til ossHammerstein

Lå ved Köln og ble opprettet våren 1933. Den var opprinnelig definert som provisorisk leir, men departementet uttalte ganske snart at man planla en større konsentrasjon i mer permanente leire der fangene skulle settes til produktivt arbeid.