Kontakt oss

Aktive Fredsreiser
Fredshuset,
Kranvn 4B,
4950 Risør

tlf 371 53 900
mob 95 23 81 99

Send epost til ossNatzweiler-Struthof

Denne leiren ligger i Frankrike, nær Strasbourg i Alsace i Frankrike.
De første fangene ankom leiren 21.i mai 1941. Og leiren var i bruk fram til slutten av november 1944.
I utgangspunktet var Natzweiler en av de leirene som Wehrmachts øverste sjef - Wilhelm Keitel - i et hemmelig notat betegnet som Nacht-und-Nebel-Erlass. Disse såkalte Natt-og-tåke-leirene skulle gi en større avskrekking enn de "vanlige" konsentrasjonsleirene. Etter Keitels oppfatning var ikke langvarig frihetsberøvelse og tukthus straff nok for de som ytet motstand mot det tredje riket. Ved å plassere fangene i natt-og-tåke-leire ville folk bli holdt i uvisshet om fangenes skjebne. Fangene ble slettet i alle registre, og deres familie fikk ikke vite noe som helst om fangenes videre skjebne.

LeirenInngang Leiren

Natzweiler var beregnet på franske fanger, men etter hvert som krigen utviklet seg kom det fanger fra Belgia, Luxembourg, Nederland, Tyskland og Sov jet.

I tidsrommet 15. juni 1943 og fram til september 1944 ble 504 norske motstandsfolk sendt til denne konsentrasjonsleiren for å forsvinne i "natt og tåke.
I selve hovedleiren var det ca. 8.000 fanger, men de fleste av ofrene ble plassert rundt om i satellittleire.

Medisinske forsøk.

Det var to beryktede KZ-leger som skapte en ekstra uhygge i leiren, og de gjennomførte en rekke medisinske forsøk på fangene, spesielt på jøder og sigøynere. Disse ble infisert med tyfus eller flekkfeber. Andre igjen måtte puste inn giftgass for å se hvordan kroppen reagerte på denne, og hvor lenge man kunne overleve.

Leirkommandant

Joseph Kramer var leirkommandant i Natzweiler i 1942. Han var en av de mest beryktede og brutale leirkommandantene i de tyske konsentrasjonsleirene. Den siste tiden av krigen var han i Bergen-Belsen, hvor han også ble tatt av de engelske styrkene.

I 1954 var det et belgisk øyenvitne som fortalte om hvordan leirledelsen plukket ut et tilfeldig offer når nye grupper ankom. Vedkommende ble da engt foran øynene på sine kamerater for at nykommerne skulle se hvilken skjebne som ventet på dem. Og samtidig for å motvirke enhver tanke på flukt.
Stavhopperen fra Minsk satt i Natzweiler ( Se egen artikkel)
Ble evakuert i september 1944

Norske fanger:

Det var 124 nordmenn som døde i Natzweiler