Kontakt oss

Aktive Fredsreiser
Fredshuset,
Kranvn 4B,
4950 Risør

tlf 371 53 900
mob 95 23 81 99

Send epost til ossPlaszow

Lokalitet: Like ved Krakow, Polen
Etablert:
Frigjort:
Antatt antall ofre:

Ligger like utenfor Krakow. Hit ble det brakt 6.000 jøder. På det meste var det rundt 20.000 fanger i leiren. Den 13. mars 1943 setter naziregimet i gang med å likvidere gettoen i Krakow, og i den forbindelse blir en del av gettobeboerne sendt til Plazow, mens 2.300 blir sendt til masseutryddelse i Auschwitz og lignende leire.
I forbindelse avviklingen av de forskjellige gettoene, ble Plazow benyttet som deportasjonssenter, og den 2. september kommer 3.000 jøder fra gettoen i Tarnów.
22. oktober 1944 blir de siste fangene i Plazow transportert ut til Auschwitz.

Amon Götz var leirkommandant her.

Leiren er nå borte. Tilbake er bare et lite minnested over de jødiske fangene. Det er også et stort minnesmerke som er plassert på venstre side av veien når man kjører mot saltgruvene. Dette minnesmerke er dedikert alle ofrene for nazismen.