Kontakt oss

Aktive Fredsreiser
Fredshuset,
Kranvn 4B,
4950 Risør

tlf 371 53 900
mob 95 23 81 99

Send epost til ossSkarzysko-Kamienna

Denne leiren ble opprettet i august 1942. Den ble oppført som en tvangsarbeidsleir, fortrinnsvis for jøder som skulle jobbe som slavearbeidere på en nærliggende ammunisjonsfabrikk.
Det er ca. 6.000 jøder som skal ha dette arbeidet. Men det kom hele tiden nye fanger til leiren og tallet på jøder som ble deportert til Skarzysko-Kamienna ligger et sted mellom 25.000 - 30.000.

I likhet med mange andre slike leire så var det også her en svært høy dødsprosent, og det antas at det var 18.000 til 23.000 fanger som døde i leiren.
I årene 1943 og 1944 ble det gjennomført en rekke massehenrettelser, ikke minst i forbindelse med at leiren skulle avvikles i slutten av juli 1944.