Kontakt oss

Aktive Fredsreiser
Fredshuset,
Kranvn 4B,
4950 Risør

tlf 371 53 900
mob 95 23 81 99

Send epost til ossSobibor


Beliggenhet:
Øst for Lublin, Polen
Etablert:
Mars 1942
Avsluttet:
14 oktober 1943
Antatt antall ofre:
250.000, stort sett jøder

Betegnelse: Dødsleir / Utryddelsesleir

Byggingen av leiren som ligger øst for Lublin i Polen, startet den 1. mars 1942 og allerede 18. mai er den klar til å tas i bruk.
Leiren ble anlagt i et sumpområde som var rikt på skog. Naziledelsen hadde valgt ut stedet bl.a. på grunn av at jernbanelinjen gikk live ved her, og dermed hadde man sikret seg en base for transport av fanger.
Det var ca 30 SS-menn som foresto driften av leiren, og disse hadde vært med i naziregimets eutanasiprogram.
I tillegg til disse var det mellom 90 - 120 "Trawniki-menn". Dette navnet hentydet til den leiren hvor de hadde fått sin opplæring - nemlig SS-utdannelsesleiren Trawniki om lå i nærheten av Lublin. Denne gruppen besto av lettere, litauere, ukrainere og andre ikke-tyske.

Fra 18. mai og fram til slutten av juli 1942 ble det drept mellom 90.000 og 100.000 jøder fra Polen, Tsjekkoslovakia, Tyskland og Østerrike. Dette var fanger som kom i de såkalte "kuvognene", og ble derfra jaget rett i gasskamrene som hadde en kapasitet til 450 - 500 ofre om gangen.
Gassingsprosessen varte ca 20 - 30 min, og det tok vanligvis mellom to og tre timer å klargjøre kammeret til neste gruppe.

Tidlig i oktober 1942 begynte man utryddelse av jøder som kom fra det Lublin-distriktet, samt de østlige Galijca, Belzec og Majdanek.
Denne andre fasen varte fram til juni 1943, og i løpet av denne tiden er det anslått at mellom 145.000 og 155.000 jøder fra de tyskokkuperte områdene i Polen ble tatt av dage i Sobibor. Det samlede antall ofre, så langt, er ca 250.000 mennesker.

Våren 1943 blir også franske jøder sendt til Sobibor, og i tiden fra mars til juli måned blir det sendt 35.000 nederlandske jøder til leiren.

Det fortelles at de sistnevnte fikk en etter forholdene høflig mottakelse, og de ble også oppfordret til å skrive til sine slektninger hjemme og fortelle at de var kommet godt fram til en arbeidsleir. De var Ikke før ferdig med å skrive sine brev, før de umiddelbart ble drept.
Etter ordre fra Himmler skulle Sobibor i juli måned avvikles som dødsleir, og omgjøres til konsentrasjonsleir. Denne planen ble aldri gjennomført.

Den 14. oktober skjedde det som naziregimet ikke trodde var mulig. Det ble oppstand i leiren, 11 av SS-mennene ble drept av fangene, likeledes flere av deres ukrainske medløpere.
320 av de 550 fangene klarer å flykte i forvirringen som oppstår, men 170 av dem blir ganske raskt pågrepet igjen. Totalt er det 48 som klarer å rømme og de holder seg skjult helt til krigens slutt.
Etterpå ble Sobibor nedlagt, og alle spor ble slettet. I likhet med andre slettede leire så ble det også her bygd opp en bondegård.

De russiske troppene inntok områdene rundt Sobibor sommeren 1944.

Leirkommandant var Fritz Stangl (Han var også kommandant for Treblinka og han ble funnet av Simon Wiesenthal i 1967)