Kontakt oss

Aktive Fredsreiser
Fredshuset,
Kranvn 4B,
4950 Risør

tlf 371 53 900
mob 95 23 81 99

Send epost til ossSydspissen fangeleir

Sydspissen fangeleir ved Tromsø ble bygget juni 1941. Den ble bygget av rundt 300 fanger. Den tyngste jobben var å bære stein. Fangearbeiderne fikk ofte skader. Denne leiren, som var landets nordligste, ble for liten og den ble derfor flyttet rett over sundet.