Kontakt oss

Aktive Fredsreiser
Fredshuset,
Kranvn 4B,
4950 Risør

tlf 371 53 900
mob 95 23 81 99

Send epost til ossTheresienstadt

Ligger i Tsjekkia ca 5 mil fra Praha. Byen Terezin var til å begynne med en ganske så fredelig garnisonsby som ble opprettet på 1700-tallet. Men den vil for alltid bli husket som konsentrasjonsleiren Therezienstadt
Byens festning ble ganske tidlig brukt som fengsel, og nazistene okkuperte landet så de ganske raskt at nettopp denne byen var velegnet til deres planer om en fangeleir for jøder. Leiren ble etablert som en getto for jødene den 16. februar 1942 og på det meste så var det over 50.000 mennesker som under de mest fornedrende forhold ble stuet sammen her. For de fleste var leiren bare en mellomstasjon på veien videre mot utslettelse i en annen utryddelsesleir.

Denne leiren skulle blant annet brukes som mønsterleir i propagandaøyemed. Og da leiren skulle inspiseres av en delegasjon fra Røde Kors, ble satt i gang en storstilet aksjon fra nazistene. Det ble satt ut benker i en park man anla og husene ble pusset opp.

Tidlig i oktober 1941 ble de diskutert oppbygging av en leir i Terezin, og allerede en måned senere blir den første deportasjonen gjennomført. Fram til 20. april 1945 ble 141.100 jøder fra Bøhmen, Moravia og Tyskland holdt innestengt i den gamle garnisonsbyen Theresienstadt. Det kom også etter hvert jøder fra andre europeiske land.
Av Danmarks er 6.000 jøder det bare 284 som blir arrestert i den tyske okkupasjonsmaktens aksjon natten mellom 1. og 2. oktober 1943. De fleste av de som ble arrestert var eldre mennesker, og disse ble videresendt til Theresienstadt.
Fra Tyskland kommer også en transport med 170 danske jøder den 13. oktober, og en tredje pulje på 20 personer blir deportert den 21. oktober - først kvinner og barn til Ravensbrück, mens mennene blir sendt til Sachsenhausen. For deretter å bli videresendt til Theresienstadt. Det satt i alt 456 danske jøder i Theresienstadt, og de arbeidsføre av dem ble satt å arbeide. Ved befrielsen av leiren var det 423 tilbake. 5 var sendt hjem, mens resten var døde.

I denne leiren var det sjelden det ble utført henrettelser, men likevel omkom 32.000 mennesker her under oppholdet i leiren. Man mener å ha dekning for at 88.000 fanger ble sendt videre for utryddelse i andre dødsleire, og 19.000 fanger var fortsatt i leiren da den ble frigjort i 1945.
Det høyeste antall internerte var i september 1942 med over 53.000. Samme måned ble også 13.000 av fangene sendt til utryddelsesleire i Polen, samtidig som 18539 nye fanger ble registrert i Theresienstadt.

Leiren skulle ha tre funksjoner:

1. Hovedtyngden av jøder fra det okkuperte tsjekkiske området, skulle sammen med eldre og prominente jøder fra Tyskland og vesteuropeiske land, interneres i Theresienstadt.
2. Fangene skulle etter hvert videresendes for utslettelse i naziregimets dødsleire i Polen.
3. Leiren i Theresienstadt skulle framstå som en mønsterleir for å lure opinionen *.

2. juli 1942 startet transporten av jøder fra Berlin til Theresienstadt

I årene 1945 - 1948 ble festningen brukt som interneringsleir for den tyske befolkningen som ble tvunget ut fra Tsjekkoslovakia.

"Mønsterleir"

Sommeren 1942 ble tusenvis av tyske og østerrikske jøder som hadde fått fortjenestemedalje for deres innsats under første verdenskrig, sendt til Theresienstadt. For å administrere det hele var det blitt opprettet et eldsteråd, hvis oppgave var å ajourføre dem som skulle deporteres. Og de skulle også sørge for fangenes ve og vel.
I leiren sørget de for at det ble fordelt mat og husrom, og det skulle være kulturelle aktiviteter som ble besørget av jødiske musikere, egne teatergrupper, flere orkestre og andre kunstnere og artister. Det var også en periode en egen skole for barna. Det ble også opprettet et bibliotek med over 60.000 bøker. På dette viset ville naziledelsen forsøke å lure verden til å tro at forholdene ikke var så ille som folk trodde.
På slutten av 1943 ble det imidlertid kjent at Theresienstadt slett ikke var den mønsterleiren og idyllen som regimet ga uttrykk for. Den var tvert imot en transittstasjon for videretransport av fanger til utryddelsesleirene.
For å imøtegå dette ble det invitert en delegasjon fra det internasjonale Røde Kors for besøk den 23. juli 1944.
I god tid før dette besøket reduserte man antall fanger betraktelig gjennom deportasjon, det ble innredet butikker, kafeer, barnehager en skole, en egen bank samt anlagt parkanlegg.
I forbindelse med delegasjonens besøk ble det tatt opp en egen propagandafilm som skulle vise hvor fint de jødiske fangene hadde. Hovedtyngden av de som ble tvunget til å være med på dette "skuespillet" ble etterpå sendt til Auschwitz.
Verst av alt er at delegasjonen fra Røde Kors lot seg lure. De trodde det de så.

Dagens situasjon:

Regjeringen i Tsjekkoslovakia bestemte allerede i 1947 å etablere Terezin som et minnested som skulle fortelle om de katastrofale følgende av undertrykkelse av frihet, demokrati og menneskerettigheter.