Kontakt oss

Aktive Fredsreiser
Fredshuset,
Kranvn 4B,
4950 Risør

tlf 371 53 900
mob 95 23 81 99

Send epost til ossVaivara

Her ble det opprette en konsentrasjonsleir den 15. september 1943. Leiren ligger i Estland og naziregimets planer er at jøder fra Latvia, Litauen, Polen, Tyskland og Ungarn skal bringes hit.

Det er et hardt miljø i denne leiren og vaktmannskapene har seleksjon omtrent hver 14. dag. Da blir de som er syke og svake regelmessig plukket ut, og skutt av vaktmannskapene like etterpå.
I februar 1944 blir leiren avviklet.