Kontakt oss

Aktive Fredsreiser
Fredshuset,
Kranvn 4B,
4950 Risør

tlf 371 53 900
mob 95 23 81 99

Send epost til ossNy lov om skoleturer - Slutt for Auschwitz-turene?

- Ønsker stortingspolitikerne at vi skal slutte å arrangere holdningsskapende ungdomsreiser til Auschwitz? spør Helga Arntzen, daglig leder i Aktive Fredsreiser. Nå har det blitt så vanskelig for skolene å la elevene reise på skoletur, at hun ber politikerne gi klar beskjed.

Helga Arntzen er kvinnen som tok initiativ til å etablere Hvite busser til Auschwitz i 1992 og Aktive Fredsreiser i 1998. Begge reiseselskapene tilbyr i dag ungdom rimelige, holdningsskapende og pedagogisk tilrettelagte reiser der møtet med konsentrasjonsleirene fra den annen verdenskrig er sentrale.

- Da jeg tok dette initiativet i 1992, var det fordi jeg ikke ville sitte stille og se på at nynazismen bredte om seg med flere og flere lokallag, sier Helga Arntzen.

- Min venninne Blanche Major, som mistet 31 familiemedlemmer i Auschwitz, men selv overlevde sammen med sin søster, sa til meg: ”Når bare vi som opplevde konsentrasjonsleirene er døde, slår nynazistene til igjen.” Jeg lovet henne at det aldri skulle skje, og begynte å arrangere reiser til Auschwitz, Birkenau, Ravensbrück og Sachsenhausen så ungdommen skulle se med egne øyne hva nazismen hadde ført til.

Siden har trolig bortimot 100.000 norske skoleelever, lærere og foreldre vært med på disse turene gjennom de to reiseselskapene. Ingen vet hvilken betydning ungdommenes egne tanker og erfaringer på disse turene har i forhold til at antallet nynazistiske lokallag er sterkt redusert i dag. Men Helga Arntzen tror denne typen forebyggende arbeid er avgjørende for å ruste ungdom mot nynazistisk retorikk og forakt for menneskerettighetene.

- Mange lærere, rektorer og skolesjefer er begeistret for turene, og har vurdert dem som så viktige at de har reist med flere klasser hver eneste år. Men nå stopper det opp, fordi de vurderer det som ulovlig, sier Helga Arntzen.

Det nye avsnittet i Opplæringslova sier: "Elevane har rett til gratis offentleg grunnskoleopplæring. Kommunen kan ikkje krevje at elevane eller foreldra dekkjer utgifter i samband med grunnskoleopplæringa, til dømes utgifter til undervisningsmateriell, transport i skoletida, leirskoleopphald, ekskursjonar eller andre turar som er ein del av grunnskoleopplæringa."

- Jeg vet at flere stortingspolitikere har sagt at intensjonen ikke har vært å kvele disse skoleturene. Men vi savner et tydelig signal fra departementet om hvordan turene kan gjennomføres uten at skolene og kommunene bryter loven, sier Helga Arntzen.

Et rundskriv presiserer at skolene kan ta imot anonyme og frivillige gaver til slike reiser, og at økonomien ved klasseturene må styres av elever og foreldre. Men lærerne kan ikke være pådrivere i prosessen, og mange skolesjefer og rektorer mener loven om gratis skole er så klar at de velger å forby framtidige skoleturer og avbestille allerede planlagte turer.

- Det er blitt mye vanskeligere å arrangere disse turene på lovlig vis. Derfor ber vi om klar tale fra politikerne: Ønsker de at vi skal legge ned dette tilbudet til elevene? Hvis ikke – hvordan skal vi da gå fram? spør Helga Arntzen. Spørsmålet er sendt fra Aktive Fredsreiser til statsråd Kristin Clemet og alle medlemmene i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen