Konflikter og kriger etter 1945

Borgerkriger

Mens gårsdagens kriger stort sett pågikk mellom stater, pågår dagens konflikter stort sett innenfor en stats grenser, hvor mennesker som tilhører den samme nasjonalitet dreper hverandre som en konsekvens av hvem de er og den identiteten de representerer. Borgerkrigene har sine utspring i interessekonflikter, gruppers kamp for løsrivelse, selvstyre, sosiale og politiske rettferdigheter, ideologi og maktbegjær. De sosiale kostnadene av en borgerkrig overstiger ofte kostnadene av mellomstatlige kriger, og fører til at befolkningen av det samme landet forringer sine felles, og ofte, svært knappe ressurser.

Eksempler: Sierra Leone

Den 14. mai 2002 gikk Sierra Leone til valg for første gang siden 1996. Valget var viktig, men mer som ett skritt i en fortsatt skjør fredsprosess, enn som tegn på at demokratiet har slått rot. Befolkningen i Sierra Leone må vise stor vilje til forsoning etter den meget blodige borgerkrigen som har herjet landet fra 1991 til 2002.
Les mer på siden afrika.no om Sierra Leone