Konflikter og kriger etter 1945

Kolonikrig

De mest omfattende krigene i kjølevannet av andre verdenskrig var kolonienes frigjøringskriger. Kolonimaktene forsøkte å beholde kontrollen på koloniene, mot kolonienes vilje, noe som medførte blodige konflikter til langt ut på 70-tallet. I dag er det få land som fremdeles kan defineres som kolonier, men arven fra kolonitiden er fremdeles svært synlig, spesielt i deler av Afrika.
Les mer i aftenposten .no

Eksempel: Vest-Sahara

Vest-Saharas skjebne har vært avhengig av storpolitiske agendaer siden Afrika ble delt mellom ulike europeiske land i Berlin i 1884. Seksten år etter at FN vedtok en fredsplan for Vest-Sahara er det lite håp om snarlige forbedringer.
Les mer på siden afrika.no