Kontakt oss

Aktive Fredsreiser
Fredshuset,
Kranvn 4B,
4950 Risør

tlf 371 53 900
mob 95 23 81 99

Send epost til oss1908 Klas Pontus Arnoldson, Sverige

Arnoldson ble født i Gøteborg i 1844. Faren var vaktmester og han måtte tidlig ut i arbeidslivet for å tjene penger.

Klas Pontur ArnoldsenHan hadde ulike jobber ved jernbanen, men ved siden av arbeidet han som journalist. Han var motstander av all krig og fredsarbeidet opptok etterhvert mer og mer av hans tid, og synspunktene hans var radikale. Han arbeidet for at Danmark, Sverige og Norge skulle gå sammen i en union. Hvert land skulle være en selvstyrt republikk, men utenrikspolitikken skulle være felles - en fredspolitikk. Han ble valgt inn i riksdagen i 1883 på et fredsprogram og stiftet "Freds- och skiljedomsföreningen" i Sverige, og gav ut avisen "Tiden" i Stockholm med mye stoff om fredssaken. Han gav også ut bøker og skjønnlitterære verk for å fremme fredssaken.