Kontakt oss

Aktive Fredsreiser
Fredshuset,
Kranvn 4B,
4950 Risør

tlf 371 53 900
mob 95 23 81 99

Send epost til oss1920 Léon Victor Auguste Bourgeois, Frankrike

Bourgeois ble født og bodde i Paris største delen av livet sitt. Da han var 19 år brøt den tysk-franske krigen ut og han avbrøt sine jusstudier for å frivillig delta som artillerist.

Leon Victor Auguste BourgeoisEtterpå fullførte han juridikum og studerte språk og religion. Bare 36 år gammel var han politisjef i Paris og var med på å forhindre et statskupp. I 1888 ble Bourgeois valgt inn i nasjonalforsamlingen for de radikale republikanerne. I 1895 ble han statsminister og gikk inn for sosiale reformer som skulle sikre alle en minimums levestandard. Han ble kjent i det internasjonale fredsarbeidet gjennom å delta på fredskonferansene i Haag i 1899 og 1907. Han gikk inn for tvungen mekling mellom stater når uenigheten var så stor at den truet verdensfreden. Da verdenskrigen brøt ut i 1914 ble han formann for en fransk komite som skulle utrede prinsippene for et folkeforbund. Folkeforbundet skulle ha rett til å pålegge stridene parter å mekle, og det skulle ha en internasjonal militærstyrke til disposisjon slik at det i ytterste nødsfall med makt kunne tvinge gjennom sanksjoner mot stater som brøt avtaler. I 1920 ble Bourgeois president i Folkeforbundets råd.