Kontakt oss

Aktive Fredsreiser
Fredshuset,
Kranvn 4B,
4950 Risør

tlf 371 53 900
mob 95 23 81 99

Send epost til oss1944 Den Internasjonale Røde Kors Komite (ICRC)

Andre verdenskrig satte en stopper for utdelingen av Nobels fredspris, og da den igjen kunne deles ut gikk den til de som under krigen hadde kunnet arbeide for menneskeligheten sak midt i alle grusomhetene.

Røde KorsI 1939 opprettet Røde Kors-komiteen et hovedkontor med underavdelinger i en rekke sveitsiske byer. Her arbeidet flere tusen frivillige. De samlet opplysninger som om krigsfanger og ble et bindeledd mellom disse og de pårørende. De formidlet brevkontakt og leverte pakker med klær, mat og medisiner fra de pårørende, regjeringer og hjelpeorganisasjoner. Det krevde et enormt transportapparat. De inspiserte fangeleirer for å undersøke om de krigførende overholdt krigsfangekonvensjonene. Frem til midten av 1942 avviste tyskerne enhver innblanding fra Røde Kors-komiteense side når det gjaldt de politiske fangene, med den begrunnelse at det var et politianliggende og ikke var omfattet av konvensjonen. Men noen sivile fanger fikk motta hjelp. I de leirene hvor mange fikk motta hjelp gikk dødeligheten sterkt ned. Røde Kors-komiteen medvirket også ved utvekslinger av krigsfanger mellom Tyskland og de vest-allierte i 1943 og 1944.