Kontakt oss

Aktive Fredsreiser
Fredshuset,
Kranvn 4B,
4950 Risør

tlf 371 53 900
mob 95 23 81 99

Send epost til oss1957 Lester Bowles Pearson, Canada

Pearson ble født i Toronto og studerte historie der. Etter endte studier underviste han ved Universitetet i Toronto. I 1928 begynte han i det kanadiske utenriksdepartement, og ble kort tid etter sendt til nedrustningskonferanse i Europa.

Lester Bowles PeasonI 1941 ble han stasjonert i Washington. Her kom han med i forberedelsene til dannelsen av en ny verdensorganisasjon som skulle erstatte Folkeforbundet - nemlig FN. Han ble Canadas representant i en komite som arbeidet med landbruks- og ernæringsspørsmål og la grunnlag for FN-organisasjonen FAO - "Food and Agruculture Organization". Her fikk han internasjonal anerkjennelse for sitt arbeide. Samtidig var han med på å bygge ut UNRRA - "United Nations Relief and Rehabilitation Administration". I 1952 ble Pearson president i FNs Hovedsamling.