Kontakt oss

Aktive Fredsreiser
Fredshuset,
Kranvn 4B,
4950 Risør

tlf 371 53 900
mob 95 23 81 99

Send epost til oss1961 Dag Hammarskjöld, Sverige

Hamarskjöld var den første som fikk Nobels fredspris etter sin død. Han døde da flyet han satt i styrtet, og det var mange spekulasjoner om hva årsaken til flystyrten kunne være.

Dag HammarskjoldSom svensk FN-delegat fra 1949 fikk Hammarskjöld god kjennskap til organisasjonen. I 1953 ble han valgt til FNs nye generalsekretær. Han følte et spesielt kristent kall til å påta seg det ansvarsfulle vervet, og ga arbeidet i FNs tjeneste prioritet fremfor alt annet. Han hadde spesielle evner til å oppnå personlig kontakt med partene i en konflikt og var en mester i å mekle. Han engasjerte seg for fred i Midtøsten og Kongo og organiserte en fredsbevarende styrke som overvåket grenseområdene mellom Israel og Egypt etter Suez-krisen i 1956. Han sendte også en FN-styrke med mandat til å gripe inn militært for å forhindre at provinsen Katanga brøt ut av den nye afrikanske republikken Kongo. Det var under et forsøk på å finne en forhandlingsløsning på denne konflikten at han forulykket høsten 1961.