Kontakt oss

Aktive Fredsreiser
Fredshuset,
Kranvn 4B,
4950 Risør

tlf 371 53 900
mob 95 23 81 99

Send epost til oss1963 Internasjonale Røde Kors Komite og Røde Kors-Ligaen

I 1963 ble Den Internasjonale Røde Kors komite tildelt Nobels fredspris for tredje gang. Denne gangen var det Røde Kors-ligaen som ble tildelt prisen.

Røde kors LigaenLigaen er de nasjonale organisasjonenes samarbeidsorgan. Også den har sete i Genève. Ligaen koordinerer det humanitære arbeidet som de nasjonale Røde Kors-foreningene driver på internasjonal basis. Ligaen har ledet internasjonalt hjelpearbeid ved naturkatastrofer og gjort en stor innsats ved å ta seg av flyktninger fra krigsherjede områder. Ligaen har gjort en innsats for å hjelpe nye nasjonale Røde Kors-organisasjoer med å bygge opp virksomhet i eget land. Det var likevel først og fremst for det internasjonale humanitære arbeidet i krig og fred at fredsprisen ble tildelt.