Kontakt oss

Aktive Fredsreiser
Fredshuset,
Kranvn 4B,
4950 Risør

tlf 371 53 900
mob 95 23 81 99

Send epost til oss1965 FNs barnefond - UNICEF

11. desember 1946 vedtok FNs hovedforsamling å opprette De forente nasjoners internasjonale nødhjelpsfond for barn - UNICEF. Det var frivillige bidrag fra regjeringer som ble den viktigste finansieringskilden.

FNs barnefondEt sekretariat ble bygget opp i New York, og det ble etablert avdelingskontorer i mange land. Frem til 1950 konsentrerte UNICEF seg om å skaffe mat, klær og medisiner til barn og mødre i det krigsherjede Europa, Kina og Palestina. I 1953 besluttet FN å gjøre UNICEF til en permanent organisasjon med mer langsiktige mål rettet mot utviklingslandene. Nå ble tre hovedområder prioritert. Mødre og spedbarn skulle bistås i form av svangerskapskontroll, fødselshjelp, spedbarnsundersøkelser og opplæring av jordmødre. Det andre området var kostholdsopplysning og utdeling av vitaminrik mat til utsatte grupper. Det tredje var å bekjempe sykdommer som hvert år truet liv og helse til millioner av barn - tuberkulose, spedalskhet, malaria, hudsykdommen yaws og øyesykdommen trakom. Som et ledd i dette arbeidet bygde UNICEF tusenvis av helsestasjoner spredt over store deler av den tredje verden.