Kontakt oss

Aktive Fredsreiser
Fredshuset,
Kranvn 4B,
4950 Risør

tlf 371 53 900
mob 95 23 81 99

Send epost til oss1977 Amnesty International

28. mai 1961 skrev londonadvokaten Peter Benenson en artikkel i "The Observer". Hensikten var å starte en bevegelse for frigivelse av mennesker som var fengslet på grunn av meningene sine.

Amnesty InternationalI 1950-årene hadde han vært advokat for personer i ulike land som ble undertrykt av myndighetene. Tanken om et verdensomspennende nettverk mot undertrykkende regimer ble født da han leste om to portugisere som hadde fått syv års fengsel for å ha kritisert regimet. Mange ble grepet av budskapet, og en av dem var Diana Redhouse som var med på å stifte den første adopsjonsgruppen for samvittighetsfanger. I 1962 fikk organisasjonen grupper i flere land og fikk navnet Amnesty International. Amnesty International er uavhengig av enhver regjering og den er nøytral med hensyn til politisk tilknytning, religion eller ideologi. Sekretariatet i London ledet etterforskningen av saker som organisasjonen arbeidet med, og det sørget for at lokale grupper fikk tildelt samvittighetsfanger som de skulle aksjonere for. Amnestys mandat er i stadig endring. De første årene konsentrerte organisasjonen seg om samvittighetsfanger, men man ønsket også å hjelpe politiske fanger. Kampen mot tortur har stått sentralt, og det samme gjelder avskaffelse av dødsstraff.