Kontakt oss

Aktive Fredsreiser
Fredshuset,
Kranvn 4B,
4950 Risør

tlf 371 53 900
mob 95 23 81 99

Send epost til oss1983 Lech Walesa, Polen

Etter andre verdenskrig overtok det polske kommunistpartiet makten i Polen, godt støttet av Stalin. Men Polen ble en upålitelig alliert for Sovjetunionen - det var på grunn av Lech Walesa.

Lech WalesaHans engasjement begynte da han ble valgt inn i en streikekomité på Leninverftet hvor han arbeidet. Protestaksjoner spredte seg også til andre deler av Polen. Politiet åpnet ild mot de som aksjonerte og 45 ble drept. Skuddene skapte oppstand i Polen og kommunistpartiet, og den polske kommunistlederen måtte gå av. Men misnøyen fortsatte hos arbeiderne. De ønsket uavhengige fagforeninger som ikke var partikontrollerte. Vinteren 1976 holdt Lech Walesa sin første offentlige tale på Leninverftet, og ikke lenge etter mistet han jobben fordi han hadde kritisert regjeringens politikk. Nye opptøyer kom i stand da matvareprisene ble øket, og nok en gang skjøt politiet mot demonstrantene. i 1978 dannet intellektuelle Komiteen for arbeidernes selvforsvar - KOR, som skulle arbeide for å gi arbeiderne juridisk og materiell hjelp. Lech Walesa kontaktet KOR og fikk sparken på nytt. Streik brøt ut på nytt og selv om Lech Walesa var overvåket av politiet, klarte han å klatre over muren til Leninverftet og holdt en flammende tale til arbeiderne. Han oppfordret til s"it-down" streik og ikke forlat verftet før ledelsen hadde innfridd de ansattes krav. Streiken spredte seg til andre deler av landet. Kommunistpartiet sto overfor et nasjonalt opprør der de intellektuell, kriken og arbeiderne sto sammen, og Lech Walesa var forhandlingslederen. Regjeringen gikk til slutt med på uavhengige fagforeninger, streikerett, immunitet for streikeledere, lønnsøkning, sosiale reformer og bedre matforsyninger til byene. Da Lech Walesa og andre opposisjonsledere i 1980 dannet fagforeningen Solidaritet, løsnet et skred av uavhengige organisasjoner for alle slags yrkesgrupper. Kommunistpartiets maktmonopol var brutt. Men både polske og sovjetiske myndigheter så med stigende uro på det som skjedde, og i 1991 ble Solidaritet forbudt og tusenvis av medlemmer arrestert. Lech Walesa fikk husarrest. Handligen ble internasjonalt fordømt, og i 1983 ble unntakstilstanden opphevet, og samme år fikk Walesa fredsprisen. Men han turte ikke reise til Norge for å motta den i frykt for ikke å få vende tilbake til Polen. Men hans kone og eldste sønn mottok prisen for ham.