Kontakt oss

Aktive Fredsreiser
Fredshuset,
Kranvn 4B,
4950 Risør

tlf 371 53 900
mob 95 23 81 99

Send epost til oss1988 De Forente Nasjoners Fredsbevarende Styrker

I 1988 gikk Nobels fredspris for femte gang til en organisasjon med tilknytning til De Forente Nasjoner. I FN-pakten fra 1945 ble Sikkerhetsrådet utstyrt med ulike virkemidler for å sikre fred og sikkerhet mellom folk.

FNs fredsbevarende styrkerKonflikter skulle løses ved hjelp av forhandlinger og mekling. Om dette ikke førte fram ble det åpnet for bruk av ulike typer økonomiske sanksjoner. Som en siste utvei kunne det settes i verk militære tvangstiltak mot fredsbrytere. Fra 1949 til 1988 opprettet FN åtte observatørgrupper og syv fredsbevarende styrker med deltakelse fra over femti stater. Den første observatørgruppen ble sendt til Midtøsten i 1948 for å overvåke våpenhvileavtalen mellom Israel og Egypt, Syria, Libanon og Jordan. De utførte viktige oppgave i forbindelse med Suez-krisen i 1956, seksdagerskrigen i 1967, okoberkrigen i 1973 og etter den israelske invasjonen i Sør-Libanon i 1978. Den andre observatørgruppen ble etablert i 1949 for å overvåke grensen mellom India og Pakistan (Kashmirområdet). De øvrige fem ble avviklet etter relativt korte engasjementer.