Kontakt oss

Aktive Fredsreiser
Fredshuset,
Kranvn 4B,
4950 Risør

tlf 371 53 900
mob 95 23 81 99

Send epost til oss1995 Pugwash-konferansene Joseph Rotblat , Storbritannia

I 1995 var det 50 år siden atombombene falt over de japanske byene Hiroshima og Nagasaki. Nobelkomiteen ønsket å markere denne skjellsettende hendelsen ved å dele årets fredspris mellom vitenskapsmannen Joseph Rotblat og den bevegelsen han sto nær, Pugwash-konferansene.

RotblatDe hadde som mål å redusere kjernevåpenes plass i internasjonal politikk. Slik var tildelingen et signal til verdens ledere om å avskaffe atomvåpen. Samtidig var den en direkte refs til Kina og fremfor alt Frankrike som sto fast på prøvesprengningsprogrammene tross protester fra en nesten samlet verden. Under den kalde krigen var Pugwash-bevegelsen en kommunikasjonskanal mellom kommunistlandene i østblokken og demokratiene i vest, og fram til 1995 ble det holdt 37 konferanser. Mange mener at bevegelsen og deltakerne av Pugwash spilte en viktig rolle i kulissene når det gjaldt å påvirke supermaktslederne til å avvikle den kalde krigen. I alle årene etter den første konferansen i 1957 hadde Joseph Rotblat en nøkkelrolle. Fra 1957 til 1973 var han generalsekretær for Pugwash-konferansene.Pugwash