Kontakt oss

Aktive Fredsreiser
Fredshuset,
Kranvn 4B,
4950 Risør

tlf 371 53 900
mob 95 23 81 99

Send epost til oss1997 Den internasjonale kampanjen mot landminer
Jody Williams, USA

I november 1991 samlet en del aktivister seg for å diskutere landmineproblemet. En av dem var Jody Williams som ble bedt om å koordinere og lede arbeidet med å få i gang en internasjonal kampanje mot landminer. Hovedmålet var et forbud mot landminer. I tillegg burde verdens regjeringer påvirkes til å finansiere minerydding.

PugwashJodie Williams

Jody Williams' organisasjonstalent førte rask frem. I 1997 hadde flere enn 1000 organisasjoner fra 60 land sluttet seg til. Flere statsledere begynte å se problemet som en global, menneskelig krise. I 1996 møtte 50 regjeringsutsendinger fra 24 land. Det ble satt som mål å møtes ett år etter for undertegning av en avtale om å avskaffe landminer. Godt diplomatisk håndverk gjorde det mulig for 120 land å undertegne en avtale året etter. Den la ned forbud mot bruk, produksjon, salg og lagring av antipersonellminer. I tillegg inneholdt den bestemmelser om minerydding og plikten til å yte humanitær hjelp. Avtalen trådte i kraft i mars 1999. Da var den ratifisert av flere enn 40 stater.