Kontakt oss

Aktive Fredsreiser
Fredshuset,
Kranvn 4B,
4950 Risør

tlf 371 53 900
mob 95 23 81 99

Send epost til oss2006 Grameen Bank, Bangladesh

Mikrokreditt som virkemiddel mot fattigdom

Med opprettelsen av Grameen Bank i 1983 ønsket Muhammad Yunus å virkeliggjøre sin visjon om økonomisk selvberging for de aller fattigste gjennom gunstige lån. Siden da har banken vært en kilde til inspirasjon for liknende mikrokreditt-institusjoner i mer enn 100 land.

Tradisjonelt bankvesen har vært lite villig til å låne ut penger til den som ikke kan stille en eller annen form for sikkerhet. Grameen Bank bygger derimot på den filosofi at selv de fattigste av de fattige kan ta hånd om sin egen økonomi og utvikling dersom forholdene legges til rette for det. Virkemiddelet er mikrokreditt: små, langsiktige lån på gunstige vilkår.

Da Grameen Bank ble tildelt fredsprisen i 2006, hadde mer enn syv millioner låntakere fått slike lån. Gjennomsnittlig lånebeløp var 100 dollar. Tilbakebetalingsprosenten var meget høy. Mer enn 95 prosent av lånene gikk til kvinner eller grupper av kvinner. Erfaringen viste at det ga best sikkerhet for banken og størst positiv effekt for låntakernes familier.

Kilder:
Nobels Fredspris