Kontakt oss

Aktive Fredsreiser
Fredshuset,
Kranvn 4B,
4950 Risør

tlf 371 53 900
mob 95 23 81 99

Send epost til oss2008 Martti Ahtisaari, Finnland

Konfliktløser og fredsmekler

Finlands tidligere president Martti Ahtisaari fikk Nobels Fredspris 2008 for sin store innsats på flere kontinent og gjennom mer enn tre tiår for å løse internasjonale konflikter. Athisaari bidro sterkt til at Namibia ble selvstendig i 1989-90, meklet i Kosovo i 1999 og 2005-07, og medvirket til at den langvarige konflikten i Aceh-provinsen i Indonesia ble brakt til opphør i 2005.

Martti AhrtisaariAhtisaari ble født i Viborg i 1937. Under Vinterkrigen 1939-40 ble byen annektert av Sovjetunionen og innbyggerne drevet på flukt. Denne barndomsopplevelsen virket motiverende på hans fredsengasjement som voksen.

Etter mange års arbeid i utenrikstjenesten ble Ahtisaari i 1977 utnevnt til FNs kommissær for Namibia. Oppdraget vakte hans interesse for konfliktløsing og fredsmekling. Han var Finlands president i 1994-2000. Etter presidentperioden trappet han påny opp sitt fredsengasjement, bl.a. gjennom opprettelsen av Crisis Management Initiative (CMI), som aktivt medvirket til Ache-fredsavtalen i 2005.

Ahtisaari har hele sitt voksne liv som finsk embetsmann og president og som internasjonal tenestemann, ofte knyttet til FN, arbeidet for fred og forsoning. De siste tjue årene har han stått sentralt i forsøke på å løse flere langvarige og alvorlige konflikter. I 1989-90 spilte han en viktig rolle da Namibia fikk sjølstendighet; i 2005 stod han og organisasjonen hans Crisis Management Initiative (CMI) sentralt i løsningen av det kompliserte Aceh-spørsmålet i Indonesia. I 1999 og med framhold i 2005-07 arbeidet han under særdeles krevende vilkår for å finne en løsning på konflikten i Kosovo. I 2008 har Ahtisaari gjennom CMI og i samarbeid med andre institusjoner prøvd å finne veier til en fredelig utgang på problemene i Irak. Han har også ytt konstruktive bidrag til løsing av konflikter i Nord-Irland, Sentral-Asia og på Afrikas Horn.

Partene har selv det viktigaste ansvaret for å unngå krig og konflikt, men Den Norske Nobelkomite har flere ganger gitt Nobels fredspris til meklerne i internasjonal politikk. Ahtisaari er i dag ein framstående internasjonal mekler. Han har gjort en iherdig innsats, oppnådd gode resultater og vist hva for rolle mekling av ulike slag kan spille for løsinger av internasjonale konflikter. Den Norske Nobelkomite håper at også andre lar seg inspirere av innsatsen og av resultatene hans.

Kilder:
Nobels Fredspris