Kontakt oss

Aktive Fredsreiser
Fredshuset,
Kranvn 4B,
4950 Risør

tlf 371 53 900
mob 95 23 81 99

Send epost til ossVi gratulerer Barack Obama med Fredsprisen

Nobel Fredspris 2009 til Barack Obama

“Now is the time for all of us to take our share of responsibility for a global response to global challenges”

Årets tildeling av Nobels fredspris til USAs president Barack Obama kom som en stor overraskelse på de aller fleste. Ryktene forteller at prisvinneren selv også ble både overrasket og ydmyk. Aktive Fredsreiser gratulerer Obama med prisen og håper at den gir styrke og legitimitet til de krevende avgjørelsene framover.

Jagland”Den Norske Nobelkomite har bestemt at Nobels fredspris for 2009 skal tildeles president Barack Obama for hans ekstraordinære innsats for å styre internasjonalt diplomati og mellomfolkelig samarbeid.”

Obama har siden innsettelsen i januar i år skapt et nytt klima i internasjonal politikk, hvor dialog og forhandlinger foretrekkes som virkemidler. Komiteen har lagt spesiell vekt på Obamas arbeid for en verden uten atomvåpen og hans arbeid for

At multilateralt diplomati igjen står sentralt, med vekt på den rolle FN og andre internasjonale institusjoner kan spille

At dialog og forhandlinger foretrekkes som virkemiddel for å løse selv de vanskeligste internasjonale konflikter

At USA nå er en mer konstruktiv røst i arbeidet med å møte verdens store klimautfordringer

Allikevel er det trolig Obamas tale i Kairo 4. juni i år, hvor han strakte ut hånden til alle verdens muslimer; ”jeg er kommet til Kairo for å søke en ny begynnelse mellom USA og verdens muslimer”, hans lovnader om en ny fredsprosess i Midtøsten og hans forslag om å vrake det planlagte rakettskjoldet i Europa som har vært de sterkeste faktorene for Nobel-komitten.   

FNs tiår for fredskultur

Aktive Fredsreiser ønsker i denne sammenheng å minne om at verden befinner seg helt på tampen av FNs tiår for fredskultur og ikke-vold mot verdens barn (2001 – 2010). I denne sammenheng defineres fredskultur som et sett verdier, holdninger, oppførsel og levemåter som avviser vold og motvirker konflikter ved å takle de grunnleggende årsakene for å løse problemer gjennom dialog og mekling mellom individer, grupper og nasjoner.

Tidligere har det vært en oppfordring om at ”ønsker man fred så må man forberede seg på krig”, mens målet med å opprette en fredskultur må være at ønsker man fred, så må man forberede seg på fred. Det er her mye av endringen i USA også ligger, Obama ser på verden på en annen måte en mange av sine forgjengere: ”Syklusen med mistenksomhet og splid må ta slutt. Islam er ikke en del av problemet, men en del av det å skape fred”, uttalte Obama i Kairo.