Kontakt oss

Aktive Fredsreiser
Fredshuset,
Kranvn 4B,
4950 Risør

tlf 371 53 900
mob 95 23 81 99

Send epost til oss2012 Den europeiske union (EU)

I forbindelse med årets Fredspris hadde Den Norske Nobelkomiteen mottatt forslag på 231 forskjellige kandidater, av disse var det 43 organisasjoner.

12. oktober kunngjorde Torbjørn Jagland følgende enstemmige beslutning fra Den Norske Nobelkomité:

Den Norske Nobelkomite har bestemt at Nobels Fredspris for 2012 skal tildeles Den europeiske union (EU). Unionen og dens forløpere har gjennom mer enn seks tiår bidratt til å fremme fred og forsoning, demokrati og menneskerettigheter i Europa.

Det brøt det ut spontan applaus i EU-parlamentet i Brüssel da nyheten ble offentliggjort.

Nobelkomiteen sa blant annet dette i sin begrunnelse for utdelingen av årets fredspris:

"Den stabiliserende rolle EU har spilt, har bidratt til å omforme størstedelen av Europa fra et krigens til et fredens kontinent.

EUs virksomhet representerer "folkenes forbrødring" og utgjør en form for de "fredskongresser" som Alfred Nobel refererer til som kriterier for fredsprisen i sitt testamente av 1895."