Kontakt oss

Aktive Fredsreiser
Fredshuset,
Kranvn 4B,
4950 Risør

tlf 371 53 900
mob 95 23 81 99

Send epost til ossPris for verdighet

Jeg tror forsoning er en nøkkel – ikke bare i fredsarbeid – men i alle menneskelige relasjoner. Ikke minst i forholdet til oss selv, sa H.K.H. Kronprins Haakon da han mottok Blanche Majors Forsoningspris på Fredshuset i Risør 13. juni. Blanche Major var selv tilstede under utdelingen, og hennes budskap om forsoning og tilgivelse imponerte Kronprinsen.

Blanche Major er Aktive Fredsreisers beskytter og tidsvitne. Hun overlevde Auschwitz, men mistet nesten hele familien under Holocaust.
- Når jeg møter mennesker som Blanche Major – som selv opplevde å miste nesten alle sine i en alder av 19 år – blir jeg både imponert og nysgjerrig: Hva har hun gjort for å komme seg videre i livet? Hvordan forsoner hun seg med virkeligheten? sa Kronprinsen i sin takketale, og la til:
- Vi kan ikke velge bort det som har skjedd. Men vi kan velge hvordan det skal påvirke våre liv og våre omgivelser.

Imponert over Aktive Fredsreiser

Voksne og barn med flagg tok varmt imot Kronprinsen da han ankom Fredsparken. Han ble ønsket velkommen av Helga Arntzen og ordfører Per Kristian Lunden.  Under prisutdelingen fortalte Helga om Aktive Fredsreisers arbeid, og visjoner for fremtiden
- Elevene som reiser med dere får et referansepunkt- et minne de kan gå tilbake til senere. Det er imponerende og inspirerende å høre om arbeidet dere gjør, dere trekker verden i en riktig retning, innledet Kronprisen sin takketale.

Hedret engasjementet for verdighet

Kronprinsen fikk prisen for sitt engasjement for å møte norske ungdommer med temaet verdighet. I tillegg til dette har Kronprins Haakon også stått frem som en forsoningsskapende profil i tiden etter massakrene 22.juli 2011.
I sin hovedtale koblet Filosof Tore Frost forsoning sammen med verdighet.
- Ved en anledning som denne, har komitéen ønsket å understreke betydningen av at alle forsoningsprosesser må ta utgangspunkt i respekten for menneskets iboende verdighet, sa han.
Fredrik Paulsen på ti år fremførte ”Fredsvisa”. Maria Hansen og Oddvar Hummelvoll bidro også til et høyt nivå på de musikalske innslagene.