Kontakt oss

Aktive Fredsreiser
Fredshuset,
Kranvn 4B,
4950 Risør

tlf 371 53 900
mob 95 23 81 99

Send epost til ossVelkommen til Blanche Majors Forsoningspris

tale av Ordfører Per Kristian Lunden

Deres Kongelige Høyhet
Fylkesmann
Kjære fredsvenner

Risør er en kommune rik på initiativ og aktivitet. En av de mest aktive og initiativrike er Helga Arntzen. Sist lørdag fikk hun svært fortjent overrakt Risør kommunes ærespris. Helga har hatt en visjon om at fred kan skapes av vanlige mennesker. Og at ungdoms kunnskap og engasjement er avgjørende for å sikre fred, toleranse og respekt. Alle kan bidra til å skape en bedre verden.

Sentralt i alt fredsarbeid - ja egentlig i alt samkvem mennesker i mellom - er evnen til forsonlig. Og det er forsoning som er tema for dagens arrangement og dagens prisutdeling.

Som jeg sa under utdelingen av kommunens ærespris er vi er stolte av Aktive Fredsreiser og Helga Arntzen i Risør. Hun har brukt egne erfaringer fra barndom og ungdom i Tyskland til å etablere en stor bedrift. Hun har gjort noe konkret med sin idealisme og sitt engasjement. For skoleelever i Risør, og resten av landet, regnes en tidsregning før og etter skoleturene med Aktive Fredsreiser. Virksomheten har skapt holdninger i en hel generasjon.

Mange bruker begrepet ”lille Risør” om Risør. Det er positivt ment, og beskriver vårt idylliske lokalsamfunn, og vår nærhet mellom mennesker på en god måte. Men menneskene i en liten kommune og en liten by må kunne ha store tanker. Vi er vevd inn i en stor global sammenheng der vi må ta et ansvar utover vårt eget nabolag. Fattigdom, krig og konflikt, menneskerettigheter og global miljøutvikling angår oss alle. Selv om vårt utgangspunkt er en by og en kommune som preges av fredelig småbyidyll.

Kronprinsen er godt kjent med både Risør og arbeide for internasjonal solidaritet og mellommenneskelig forståelse. Vi er glade for at vi en dag kan tilby en kombinasjon av dette. Velkommen til Risør.  Og til Aktive Fredsreiser ønsker jeg lykke til med dagens og kommende arrangement i denne Risør Fredsuke. Det blir en anledning til å engasjere seg i temaer som er viktige for Risør som lokalsamfunn og som er viktige for hele verden.