Kontakt oss

Aktive Fredsreiser
Fredshuset,
Kranvn 4B,
4950 Risør

tlf 371 53 900
mob 95 23 81 99

Send epost til ossReisegarantifondetNorsk reiselivsforening

Forsoningspris til Jan Egeland

Jan Egeland og Helga Arntzen under prisutdelingen

Jan Egeland har i mange år vært en utrettelig og utholdende forkjemper for å høyne bevisstheten om lidelse og konflikt, og samtidig for å skape kunnskap og bevissthet om de faktiske mulighetene vi har for å redusere lidelse og løse konflikter. Han har i all sin virksomhet vektlagt at alle mennesker skal få sine grunnleggende menneskerettigheter beskyttet. Han er opptatt av at vi skal arbeide for å skape samfunn der mennesker kan leve sammen i fred, og der forsoning mellom forskjellige synspunkter og livsoppfatninger er en bærebjelke.

Jan Egeland er i dag generalsekretær i Flyktninghjelpen. Han har tidligere vært visegeneralsekretær i FN, direktør i Human Rights Watch Europe, statssekretær i Utenriksdepartementet, generalsekretær i Norges Røde Kors og direktør ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI). Han har også vært spesialutsending for FNs generalsekretær til Colombia, og han leder nå det meget krevende arbeidet for humanitær bistand til Syria, som del av de internasjonale forhandlingene om Syrias fremtid i Genève.

Jan Egeland står for svært mange av de idealene som Blanche Majors forsoningspris handler om: viljen til å kjempe for enkeltmenneskers rettigheter i konflikt; vektleggingen av fredsarbeid, dialog og forsoning mellom enkeltmennesker og grupper; og viktigheten av å spre et budskap om den forpliktelsen vi i den rike del av verden har for å bidra til forsoning og håp for mennesker som er på flukt eller som på annet vis er ofre for konflikt og undertrykkelse.