Kontakt oss

Aktive Fredsreiser
Fredshuset,
Kranvn 4B,
4950 Risør

tlf 371 53 900
mob 95 23 81 99

Send epost til ossBlanche Majors forsoningspris 2017 til Michael Melchior

Michael MelchiorOverrabbiner Michael Melchior tildeles Blanche Majors forsoningspris for sitt livslange arbeid for dialog og forsoning mellom folkeslag og religioner både i Norge og i Midtøsten.

Som overrabbiner for det jødiske samfunnet i Norge bidro han til å legge mye av grunnlaget for den åpenhet og det samarbeid som eksisterer idag mellom religions- og livsynsgrupper.

Som leder for ”the Elie Wiesel Foundation” organiserte han den første internasjonale konferansen om ”Hatets anatomi” - noe som førte til at han engasjerte seg i fredsprosessen i både

Nord-Irland og andre steder i verden. Etter å ha flyttet til Israel har han fortsatt å bruke arbeidet med brobygging, dialog og samarbeid mellom religiøse og sekulære jødiske samfunn og mellom jøder og arabere i Israel.

Sammen med muslimske og kristne kolleger har han blant annet også tatt initiativ til ”The Middle East Religious Peace Initiative” - et inititativ som har hatt betydning for livene til både israelere og palestinere.

Seremonien er åpen for alle, og skjer på HL-senteret på Bygdøy (Villa Grande) kl.14 til 16 søndag den 14. januar 2018.

For mer informasjon kontakt bjorn@aktive-fredsreiser.no