Kontakt oss

Aktive Fredsreiser
Fredshuset,
Kranvn 4B,
4950 Risør

tlf 371 53 900
mob 95 23 81 99

Send epost til ossAktive Fredsdager

Under Aktive Fredsdager som ble arrangert 19. - 21. juni i Risør, ble Fangenes Testamente delt ut for 8. gang.

Aktive Fredsdager 2009 startet fredagkveld med tidsvitne intervju i Risør kino.
4 tidsvinter ble intervjuet og deres sterke historie ble foreviget på film. Dermed sikres en verdifull dokumentasjon for framtiden.
Etter en kort pause hvor Amnesti International tilbød gratis kaffe og vaffler, viste teatergruppen Kompani Linge stykket ”Se meg så jeg kan drømme”. Håp, drømmer og kjærlighet er budskapet og ble spilt på tre forskjellige språk. Engelsk, norsk og jibberish, et tøysespråk. Kompani Linge er en gerlijateatergruppe som arbeider med å skape fred gjennom teater. Til høsten starter de arbeidet med Peace though Theater, PYT.

Lørdag startet Fredsdagen med at lederen for Komapani Linge,  Espen Kvark Kvernberg, fortalte om arbeidet og erfaringene som teatergruppen gjorde i Palestina.

Fangenes Testamente prisutdelingen

DiplometDet var gledelig å se at så mange hadde funnet veien til Fredshuset og Fredsloftet i det fine været og overvar prisutdelingen av Fangenes Testamente.

Henrik Syse holdt tale om “Det skjøre mennesket. Etiske imperativer i krig og fred.” som tittel.

Etter foredraget fortalte Henrik Syse litt om bakgrunnen for Fangenes Testamente. Evelin Lindner får denne prisen for hennes utrettelige arbeid som forsker og aktivist, for alles menneskeverd, mot ydmykelse og fornedrelse. Prisen er innstiftet av Aktive Fredsreiser og deles ut i samarbeid med Institutt for Fredsforskning, PRIO. Prisen består av kr 50 000,-, håndmalt diplom malt av Marianne K. Lindstrøm, og en medalje. Medaljen er en gave fra Travel Project i Polen.

Evelin Lindner Evelin Lindner sier i sin takketale at hun tar imot prisen på vegne av alle som har gjort hennes arbeid mulig, av alle som fører arbeidet videre, og på vegne av hele Human Dignity og Humiliation Studies nettverket hun har fått muligheten til å utvikle.

Alle tidsvitner som var tilstede fikk utdelt en rose av barna som var tilstede under prisutdelingen. Barnas utdeling av roser til tidsvitner symboliserer at tidsvitnenes historie vil bevares inn i framtiden.

Tidsvitner får roser av barnaOddvar Hummelvold og Kjell Stavelin bidro med flott sang og musikk, og Henrik Syses to døtre bidro også med nydelig sang.

Årsmøte i Den norske Buchenwalforeningen ble holdt lørdag.

Tradisjonen tro avsluttes fredsdagene med fredsgudstjeneste i Risør kirke med påfølgende kirkekaffe.