Kontakt oss

Aktive Fredsreiser
Fredshuset,
Kranvn 4B,
4950 Risør

tlf 371 53 900
mob 95 23 81 99

Send epost til ossStyret for Fangenes Testament

Styret for "Fangenes Testament" består av:

Hanne Sophie Greve representant ideskaper Tollef Larsson
Helga Arntzen for Aktive Fredsreiser
Vidar Fjeldstad for Aktive Fredsreiser
Agnete Schjønsby for PRIO

"Fangenes Testament" gis til personer eller grupper som har gjort noe spesielt for å formidle kunnskap om konflikt- eller fredsskapende prosesser på en forståelig og god måte til folk flest. Eller som det står i vedtektene: "til den eller de som i skrift, tale eller handling medvirker til opplysning som fremmer forståelse av Det Onde slik at vi bedre skal bli i stand til å bygge barrierer mot det i vårt eget sinn."