En annen verden nytter

Aktive Fredsreiser oppfordrer alle til å delta på årets Globaliseringskonferanse i Oslo fra 6. – 9. november. Dette er en unik møteplass og kanskje årets største begivenhet for deg som vil forstå og forandre verden!

Plakat globaliserings konferansen Bak konferansen står en lang rekke organisasjoner som har tilsluttet seg plattformen for Norges Sosiale Forum. Norges Sosiale Forum er igjen en del av en internasjonal bevegelse som arbeider for en rettferdig verden.

Aktive Fredsreiser har tilsluttet seg plattformen for Norges Sosiale Forum som blant annet har følgende motto: ”Vår verden er ikke til salgs!”

Norges sosiale forum retter seg mot markedsliberalismen og den konsentrasjonen av makt og ressurser som i dag dominerer verden.

Norges sosiale forum står for internasjonal solidaritet og støtter nasjoner og folk som slåss mot okkupasjon og nasjonal undertrykkelse. Vi arbeider for respekt for menneskerettighetene, praktisering av reelt demokrati, fredelige, solidariske og likeverdige forbindelser mellom stater - og mellom alle mennesker uansett kjønn, rase eller religion.

Norges sosiale forum er del av en internasjonal bevegelse som arbeider for å bygge ned motsetninger og grenser mellom mennesker og folkegrupper. Vi ønsker å globalisere velferd, sosiale og menneskelige rettigheter. Derfor slutter vi oss til mottoet "Globalisér kampen - globalisér håpet!". Dagens internasjonale utvikling, som foregår på premissene til finanskapitalen og de multinasjonale selskapene, vil vi bekjempe. Derfor støtter vi også det internasjonale mottoet "Stopp den konsernstyrte globaliseringen!"

Les det spennende programmet her!