Aktive Fredsreiser takker for gave!

Høsten 2008 var 89 deltakere fra Ra ungdomsskole i Larvik på tur med Aktive Fredsreiser til Polen og Tyskland. Et år senere ble Aktive Fredsreiser overrasket over å motta en gave på 3000 kroner fra deltakerne på denne turen.

Ra ungdomsskole

Kontaktpersonen for turen, Ole Petter Sørensen, forteller at økonomigruppen selv ble overrasket over renteinntekter på pengene de hadde spart over en toårsperiode.

Når det ble klart at det var penger til overs, ønsket foreldregruppa både å støtte 9. trinnet som skal på tur neste år, ved å gi gruppen en liten startkapital, men også å støtte noen internasjonale prosjekter.

I løpet av turen hadde elevene hørt om noen av prosjektene som Aktive Fredsreiser arbeider med i Gambia, og elevene ønsket at pengene skulle gå til risprosjektet og mursteinsprosjektet.

Risprosjektet

Våren 2003 bestemte Aktive Fredsreiser seg for å være med i et langsiktig jordbruksprosjekt i samarbeid med landsbyen Sutukoba, og jordbruksdepartementet i Gambia. Et stort jordbruksprosjekt til selvforsyning ble etablert i distriktet Wuli. 

Målet er å forbedre produksjonen av ris, grønnsaker, frukttrær og diverse matvarer og å øke inntektene til bøndene i Sutukoba. Jordbruksdepartementet står for den tekniske rådgivningen og Aktive Fredsreiser er organisasjonen som skaffer midler til etablering og utvikling.

I perioden fra 2003 til nå har man kommet langt i risprosjektet og det er nå iverksatt nye prosjekter med å dyrke planter og frukttrær.   

Fredshus i Gambia

Mursteinsprosjektet er rettet mot privatpersoner og bedrifter som ønsker å støtte byggingen av et undervisningsbygg i tilknytning til Universitetet i Gambia. Ved å kjøpe symbolske murstein er man med på å reise et Fredshus som skal inneholde IT-rom og kontorer.

Universitetet i Gambia har få egne bygninger og bruker store økonomiske ressurser på å leie gode undervisningslokaler i Banjul. Siden 2006 har Aktive Fredsreiser samarbeidet med Universitetet i Gambia om å bygge dette huset, og gaver som den Aktive Fredsreiser mottok fra Ra ungdomskole, gjør at prosjektet nærmer seg en fullførelse.

Aktive Fredsreiser takker både elever og foreldre for deres viktige bidrag!