ISFiT - et fredsinitiativ

Av Christian Arntzen

Jeg har vært så heldig og fått delta på Studentenes fredsprisseremoni der jeg fikk se premieutdelingen av årets vinner av studentenes fredspris Rabab Amidane motta sin velfortjente pris.

Rabab Amidane
Foto av Rabab Amidane: www.vest-sahara.no

Som Trygve Thorson, presidenten for ISFiT sier, har man som student mulighet til å forandre ting og man kan møte andre studenter der det er muligheter for å dele erfaringer. Som student så ser man ofte ting på en annen måte og ser muligheter som andre ikke tenker på og ikke minst, en student stiller spørsmålene andre ikke tørr å spørre om, og de tar ikke i mot et nei! Uten håp og ambisjoner er vi ingenting! Og det er nettopp på grunn av dette Amidane har mottatt denne prisen.

I sin tale viste Amidane frem noen bilder som vakte sterke inntrykk på dem mange fremmøtte i den bortimot fulle salen. Dette var bilder av Amidanes venner som hadde blitt banket opp av politiet etter å ha deltatt i fredsdemonstrasjoner i hjemlandet sitt i Vest-Sahara. Hun forteller historier om blant annet vennen som ble kastet ned fra 4. Etasje i en bygning Marrokans politi og ble lam. Og søsteren på 16 år som ble voldtatt av politiet da hun var på vei til skolen.

Hun fortalte om hvordan de marrokanske myndighetene tok vekk menneskerettighetene til folket fra Vest-Sahara og bare ved å komme til Norge setter hun nå sin familie, sine venner og all tilknytting hun har i fare, men saken hun fører er så viktig for folket hennes at det er en risiko som er verdt å ta.

Rabab Amidane takker Trondheim for en fin velkomst og takker studentene rundt seg for et fint samarbeid for fred og håper dette samarbeidet vil fortsette å utvikle seg.

Fredspris utdelingen var en flott seremoni, det var mange interesserte, dette viser seg i at det var en nesten fullsatt sal der de fleste var studenter fra fjern og nær som var møtt opp for å hylle den sjette vinneren av denne prisen. De fremmøtte fikk se flere musikalske innslag av blant annet Trondheim Symfoniorkester som åpnet seremonien med en komposisjon kalt ”Karelia Suite” og av André Roligheten og Silje Aurora Løkken som fremførte sitt budskap ”The World Has Changed”.

Andre som holdt taler var blant annet Sigmund Espe, Tor Ricard Isaksen og ikke minst Betty Williams (nobelsprisvinner).

Festivalen gikk over mange dager, og innehold mange spennende møter og kjente foredragsholdere. Her er noen eksempler:

Formann i den internasjonale kommisjonen for masseødeleggelsesvåpen (WMDC), Dr Hans Blix, formidle sine tanker om masseødeleggelsesvåpen og muligheten for fred i fremtiden.

På møtet kalt United Notions of Peace (Forente ideer om fred), ble FN sammenlignet med en dinosaur. Raymond Johansen, Richard Horsey and Tomm Kristiansen snakket om FN og omstridte tema knyttet til organisasjonen.

Erkebiskop Desmond Tutu stod på talerstolen både på åpningsdagen, kveldens tema var Ubuntu. En fiende er egentlig en fremtidig venn.