Boklansering på HL-senteret

Av Marit Langmyr

Aktive Fredseiser nylanserte boken ”Jeg overlevde Auschwitz” på HL- senteret 17. februar med hovedpersonen Blanche Major tilstede. Hun mistet 33 av sine familiemedlemmer i utryddelsesleiren Auschwitz-Birkenau.

Blanche Major på HL-senteret- Ingen av oss som overlevde konsentrasjonsleirene kom helt levende ut derfra. Vi døde alle litt, sier Blanche Major i boken.

Det som skjedde under andre verdenskrig har satt sine spor, men hun har utnyttet de negative erfaringene til noe konstruktivt ved å informere om hva som virkelig skjedde under Holocaust. I åtte år reiste hun på skolebesøk og som tidsvitne på turer til konsentrasjonsleirene.

Lanseringen ble ledet av Marit Langmyr, pedagogisk veileder i Aktive Fredsreiser som viste bilder fra boken. Fremvisningen startet med Blanche som 18 åring og uvitende om det som skulle skje, og sluttet med bildet av henne tilbake i Auschwitz som tidsvitne. 

Blant de frammøtte på lanseringen var 9A ved Årvoll Ungdomsskole som skal på skoletur med Aktive Fredsreiser til høsten. Da skal de besøke Auschwitz Birkenau, utryddelsesleiren hvor Blanche Major selv var fange. Det ble dermed et spesielt møte mellom elever og tidsvitne.

Marit LangmyrElevene gav utrykk for at historien til Blanche engasjerte dem, de hadde flere spørsmål og kommentarer underveis. Blanche Major var imponert over ungdommenes empati og interesse. Etter presentasjonen fikk elevene omvisningen på HL-senteret.

Blanche er Aktive Fredsreisers beskytter og opphav til forsoningsprisen som deles ut hvert år. Hun er en inspirasjon og viktig kilde til kunnskap, derfor var det naturlig å gi ut boken på eget forlag.

Boken er skrevet av Oddvar Schjølberg og tidligere gitt ut på Lunde forlag, men da i et begrenset opplag. Aktive Fredsforlag har overtatt rettighetene og gir ut boken i en ajourført nyutgave.