FN 2010 Kulturer, ungdom og naturmangfold

I år fokuserer FN på hele tre tema: Det internasjonale naturmangfoldåret, Det internasjonale ungdomsåret og Det internasjonale året for tilnærming mellom kulturer. Ved å fremheve disse ønsker FN at temaene vil få økt oppmerksomhet gjennom aktiviteter og tiltak over hele verden.

FN naturmangfoldMålet med Det internasjonale naturmangfoldåret er å forhindre at naturmangfoldet blir ytterligere svekket. Det internasjonale ungdomsåret starter 12. august. Tanken bak er at ungdommens energi, fantasi og initiativ kan vær med å bidra til å takle de utfordringene vi står overfor i verden. Innenfor FN systemet er det UNESCO som har hovedansvaret for å markere Det internasjonale året for tilnærming mellom kulturer. FN ønsker at denne markeringen skal prege politikken på alle nivåer, fra lokalt til internasjonalt.