Fylkesmann som ble tidsvitne

Aktive Fredsreiser markerte Holocaust-dagen på Fredshuset onsdag 27. Januar. Temaet for dagen var ”Arven fra de overlevende”. Fylkesmann Øystein Djupedal var en av gjestene, han ble selv et andregenerasjons tidsvitne da han fortale om faren Reidar som satt som fange i konsentrasjonsleiren Buchenwald under andre verdenskrig.

Øystein DjupedalFaren ble tatt av nazistene i 1943 da alle mannlige studenter på Universitetet i Oslo ble beordret arrestert. Øystein Djupedal hadde tatt med skjorta og suppekoppen faren brukte mens han satt i leiren. Han var glad for at faren Reidar hadde tatt vare på noen av minnene fra sitt fangeopphold i Buchenwald

- Vi må fortsatt være på vakt mot nazisme og totalitære regimer i alle fasonger. Derfor er Holocaust-dagen fortsatt så viktig, sa fylkesmann Øystein Djupedal. Han poengterte også at historien gjentar seg gang på gang. Balkan, Kongo og Rwanda er eksempler på dette.

Kjell Ingolf RobstadStortingsrepresentant Kjell Ingolf Ropstad (Krf) var også gjest under markeringen på Fredshuset. I sin appell vektla han verdien av å huske historien og holdningsskapende arbeid.
- Det er lett for oss som er unge å glemme de overgrep som skjedde under andre verdenskrig. Vi må stadig minnes om det grusomme som skjedde og reisene til Aktive Fredsreiser er veldig viktige for nye generasjoner, sa Ropstad.

Niende klasse på Risør Ungdomsskole bidro med dikt, filmklipp og en appell. Det var en engasjert klasse som møtte opp på arrangementet på Fredshuset. Elevene skal reise på skoletur med Aktive Fredsreiser til Tyskland og Polen til høsten, og er Elever fra Risør ungd.skolegodt i gang med forberedelsene.

Det blir stadig færre tidsvitner som kan fortelle sin historie. Aktive Fredsreiser sin beskytter Blanche Major mistet 33 familiemedlemmer under Holocaust. Blanche har reist på skolebesøk i flere år og som tidsvitne på skoleturer for å fortelle om det som skjedde med henne. Gjennom en presentasjon av boken fikk de frammøte en innsikt i Blanches historie.

- Blanche sier at vi kan ikke gjøre noe med fortiden, men vi kan gjøre noe med framtiden, fortalte pedagogisk veileder Marit Langmyr i Aktive Fredsreiser. Hun har nettopp møtt Blanche i Oslo og ble grepet av hennes evne til forsoning. Under Holocaust-dagen fortalte Marit om møtet med Blanche og hennes appell til ungdommen om ikke å glemme det som skjedde under andre verdenskrig.