Kampdag på Fredshuset

8. mars markeres den internasjonale kvinnedagen over hele landet. Røde Kors` internasjonale kvinnekafè inviterer til åpent arrangement på Fredshuset i Risør klokken 19.00. Temaet for kvelden er "Solidaritet mellom kvinner i alle land".

Den internasjonale kvinnedagenSolidaritet må bygges med kvinner som enda har en lang vei å gå før de kan sies å ha samme muligheter og rettigheter som menn. Vi ønsker derfor at denne dagen skal være en mulighet for å samles, bygge nettverk og mobilisere for en positiv utvikling.

Temaet internasjonal solidaritet mellom kvinner belyses gjennom flere ulike innslag, blant annet fra Somalia og Burma. I løpet av kvelden vil de fremmøte også bli introdusert for afrikanske rytmer og mat fra Gambia.

På markeringen på Fredshuset er det flere kvinner som skal snakke om ulike tema i kvinnekampen, men den mannlige andelen av Risørs befolkning er også representert. Risørs ordfører Knut Henning Thygesen innleder samlingen med en tale.

 I Norge er vi kommet langt når det gjelder likestilling Har da kvinnedagen mistet sin funksjon som forkjemper for kvinners rettigheter? Dette spørsmålet tar Elsa Lill Karlsen opp i sitt foredrag ”Hvorfor stå på barrikadene”

 Helga Arntzen har brukt store deler av sitt liv til å kjempe for rettigheter. Hun skal snakke om undertrykkelse.

Søs Nysted, enhetsleder i barnehage og ungdomstjenesten i Risør stiller spørsmålet ”finnes det likestilte og kompetente barnet?” i sitt innlegg. Vårt syn på barnet preger de unges holdninger senere i livet.

 Kvelden avsluttes med en appell der likestilling blir belyst fra en ung kvinnes ståsted.

Elisabeth Christiansen vil underholde med musikkinnslag og Inger Johanne Foyn leder allsangen.

Kafeen er åpen fra klokken 18.00.

Velkommen!