Den Internasjonale Ungdomsdagen

Av Marit Langmyr

12. august blir den Internasjonale Ungdomsdagen markert for 10. gang og temaet er ”DIALOG OG GJENSIDIG FORSTÅELSE”. Markeringen er starten på FNs internasjonale år for ungdom, bakgrunnen for året er at man vil styrke ungdommens engasjement og deltakelse. FN bidrar til dette gjennom å samle alle feiringer, markeringer, seminarer og andre måter ungdom kan involvere seg i.

Den Internasjonale ungdomsåretFN inviterer blant annet til videokonkurranse der man kan fortelle verdens ledere hva du syns om tusenårsmålene.

”Dialog og forståelse” er et tema som Aktive Fredsreiser er opptatt av. Gjennom å dele kunnskap om kultur og identitet arbeider vi for å styrke gleden over mangfold og kulturforskjeller. Dette gjør vi ikke minst gjennom skoleturene gjennom Tyskland og Polen. Vi vil videre støtte opp under ungdoms engasjement gjennom fredsklubben vår Active for Peace (www.activeforpeace.org).  Active for Peace ønsker å bygge en bro fra inspirasjon til handling gjennom blant annet utveksling av informasjon og kunnskap.

Generalsekretærens budskap

Ungdom- Jeg blir ofte inspirert av de unges godhet, talent, og idealisme. De gjør en viktig innsats når det gjelder å oppnå tusenårsmålene sier generalssekretæren i forbindelse med den internasjonale Ungdomsdagen.

Av ungdom mellom 15 og 24 år lever 87 prosent i utviklingsland. Denne gruppen har blitt hardt rammet av den globale økonomiske krisen. Ikke minst når det gjelder tap av utdannelse og arbeid. Nå når den økonomiske situasjonen er i ferd med å stabiliseres må de unges behov prioriteres.