Landeskogen Peace Center

Aktive Fredsreiser har opprettet et ideelt selskap som har fått navnet Landeskogen Peace Center. 5. juli ble bygningen offisielt overrakt fra Bygland kommune til Landeskogen Peace Center v/daglig leder Helga Arntzen.

I sommer vil det være full aktivitet med å stoppe forfallet på bygningene og tilrettelegge for et fredssenter. På www.landeskogen.blogg.no kan man følge prosessen med dette arbeidet.

Signering av kontraktDen flotte utsikten og naturenLandeskogen ligger i naturskjønne omgivelser i Byglandsfjord. Selve hovedbygningen er på 5000m2, og er en praktbygning med lang historie. Målet er å opprette et møte- og konferansesenter for miljø, utvikling og fredsspørsmål. Man håper også at fredssenteret vil bli et samlingssted for europeisk ungdom, blant annet gjennom årlige sommerleirer.

HovedbygningenI det store hovedhuset er planen å opprette fredsutstillinger hvor fredsorganisasjoner fra hele verden kan profilere sitt fredsarbeid. I forbindelse med disse utstillingene vil det bli utformet undervisningsopplegg for skoleklasser.