Sommerfest på Landeskogen

Flott og fredlig var beskrivelsene som gikk igjen blant de frammøtte på Landeskogen sist lørdag. Aktive Fredsreiser arrangerte sommerfest og bortimot møtte 150 mennesker opp. Lokale, Risørfolk og andre langveisfarende fikk se det ferdige resultatet av utvendig oppussing av hovedbygningen. Daglig leder Helga Arntzen planlegger nå videre drift og utvikling av Fredssenteret.

Fest på Landeskogen- Hvis det er noen som kan gjennomføre dette er det Helga, sa vekter John Thomas Axelsen på bussen som var satt opp fra Risør.  Han var leid inn som reiseleder for anledningen og underholdt med informasjon om stedene langs veien og humoristiske lokalhistorier.
Ordfører i Bygland, Knut A. Austad ledet programmet på sommerfesten som blant annet besto av felemusikk, diktlesing og informasjon om
Vekter John Thomas, Helga og Ordfører KnutLandeskogens historie. Stedet har hatt mange funksjoner gjennom årene, blant annet som lungesanatorium og asylmottak. Det var flere av dem som møtte opp på sommerfesten som tidligere hadde arbeidet på Landeskogen. De syns det var spennende at stedet nå skulle få nytt innhold.

Omfattende arbeid

Pris til arbeiderne v/AndreasGjennom sommeren har det skjedd mye på kort tid.  Åtte arbeidere har stått på for å stoppe forfall og legge grunnlaget for et Fredssenter. På sommerfesten fikk arbeiderne skryt av Helga Arntzen for deres innsats. Tilhørerne var imponert over alt arbeidet som var lagt ned.

Arntzen la også frem sine visjoner for Landeskogen. Etter utvendig oppussing er det innholdet på fredssenteret som står for tur. Det gjelder blant annet innvendig restaurering, utforming av utstillinger, oppstart av ulike prosjekter og kontakt med samarbeidspartnere.

Ressursmøte

- Framover trenger vi råd og veiledning fra gode og konstruktive krefter på ulike nivåer, sa Arntzen på sommerfesten.

Mandag innviet hun den nye konferansesalen med et ressursmøte for å diskutere Landeskogens framtid.
KonferansesalenLillian Hjort fra Menneskerettighetsakademiet, Ordfører Knut A. Austad og Hedda Langemyr fra Norges Fredsråd var blant de åtte personene som kom med gode råd og veiledning til videre drift og utvikling. Menneskerettighetskurs for asylsøkere, fredsstier, ulike utstillinger med undervisningsopplegg og nettbaserte studier er eksempler på prosjekter man vil arbeide med fremover.